Prindi

Erasmus praktika

Hea tulevane ERASMUS-praktikant!

Praktika stipendiumitaotlusi saab esitada aasta läbi. Erasmus-praktika välisriigis peab kestma vähemalt 2 kuud.

Stipendiumile saavad kandideerida ka sama õppeaasta lõpetajad, eeldusel, et leping sõlmitakse enne lõpetamist ja praktika peab olema sooritatud 12 kuud pärast lõpetamist. Kui äsjalõpetanu stipendium määratakse sel ajal, kui stipendiaat on üliõpilase staatuses, on stipendium tulumaksuvaba.

Enne praktikale minekut on kohustuslik omada Euroopa Ravikindlustuskaarti ning esitada Erasmus-koordinaatorile kinnitus(ed) kindlustuste kohta (kahju- (liability insurance) ja õnnetusjuhtumikindlustus).

Praktikakohti saab otsida järgmistelt veebilehtedelt:
PRAXIS
Erasmus Intern
Spain Internship
EurActive
Global Placement
Praktika Adidases
Placement in Portugal 

Praktikakoha leiab üldjuhul tudeng ise (tasub teaduskonnast nõu küsida). Seejärel tuleb täita Praktikaleping (Training-Agreement) mille peab kinnitama nii kodukõrgkooli praktikajuhendaja kui ka praktikakoht.

Praktikastipendiumid jäävad vahemikku 590 – 695 eur/kuus sõltuvalt sihtriigist, vt. lähemalt siit.

Ettevõttest palga saamine ei takista stipendiumi taotlemist!

er reinson 1(1)

Pärast praktikalepingu kinnitamist sõlmib TTK üliõpilasega Erasmus+ programmi stipendiumilepingud ja kannab võimaluse korral stipendiumi üle enne välispraktika algust.

Erasmus stipendiumi arvutamise tabel

NB! Stipendiumi esimene väljamakse on 80% perioodi kogusummast ning 20% jääkmakse tehakse pärast õpingute/praktika sooritamist. 

Kui praktika jooksul tekib küsimusi või probleeme, mida kohapeal lahendada ei õnnestu, tuleb kindlasti ühendust võtta kodukooli Erasmuse õppekorralduse spetsialistiga.

Praktika lõppedes tuleb esitada After Mobillity_kinnituskiri praktika läbimise kohta õppeosakonda Eramus-spetsialistile. Samuti tuleb tudengil täita EU Survey tagasisideankeet (saadetakse meilile) ja esitada vabas vormis essee või videopäevik oma kogemustest ja soovitustest teistele tudengitele (firmast, praktika sisust, elu-olust, kuludest selles linnas ja riigis jmt, hea meel oleks ka fotode üle!)

Lisainfo:

 

 

eu-flag-erasmus_vect_pos


  • Jaga: