Prindi

Ettevõttega alustamine, Spin-off

Spin-off ettevõte on teadus- ja arendusasutuse või kõrgkooli juures töötav firma, mille ülesandeks on uute kõrgtehnoloogiliste ja teadusmahukate tehnoloogiate turustamisele kaasa aitamine ning teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevuse alusel areneva ettevõtluse soodustamine.

Kasulikud viited:

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

EAS – starditoetus, vt. ülevaade EAS-i programmidest ja toetustest

Seadusandlus

Äriseadustikus on sätestatud äriühingute eri liikide asutamise, lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise tingimused, ärinimele esitatavad kriteeriumid ning äriregistri tegevuse alused.

Mittetulundusühingute seadus reguleerib mittetulundusühingute asutamise, juhtimise, lõpetamise ning ühinemise ja jagunemise korra, samuti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registriga seonduva.

Sihtasutuste seadus sätestab nõuded sihtasutuse tegevusele, selle asutamise, juhtimise, lõpetamise ning ühinemise ja jagunemise alused.

Võlaõigusseadus reguleerib lepingulisi ja lepinguväliseid võlasuhteid, mida iseloomustab ühe isiku (kohustatud isiku ehk võlgniku) kohustus teha teise isiku (õigustatud isiku ehk võlausaldaja) kasuks teatud tegu või jätta see tegemata (täita kohustus) ning võlausaldaja õigus nõuda võlgnikult kohustuse täitmist.

Kõrgkool toetab oma töötajate ja üliõpilaste spin-off ettevõtte moodustamist.

Lisainformatsioon:

Marit Meri

Ettevõtlusspetsialist

marit.meri[ät]tktk.ee

666 4526, 502 9673

Ruum 201


  • Jaga: