Prindi

Arendustegevuste toetusmeetmed

Ideede teostamine vajab kapitali. Teadusasutuste ja ettevõtete koostööd toetatakse erinevate meetmetega – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) vahendatavad innovatsiooniosak ja arendusosak ning rakendusuuringute programm. Tehnikakõrgkool nõustab ja toetab arendusprojektide kirjutamisel ja toetuste taotlemisel.

Pakutavad rahalised toetusmeetmed võimaldavad ettevõtetel tellida teadusasutustelt vajalikke uuringuid või projekte. Arenduse käivitamine; uudse toote, teenus või tehnoloogia arendus või rakendusuuringu läbiviimine? Tallinna Tehnikakõrgkool teadus- ja arendusasutusena abistab partnerina ideede elluviimist! Tutvu meie instituutide pakutavate teenustega ja teostatud projektidega.


Innovatsiooniosak
Sihtgrupp: väike- ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE)
Maksimaalne toetus: 6000 € (toetuse osakaal projekti maksumusest maksimaalselt 80%, omafinantseering 20%)

Innovatsiooniosaku abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja koostöös teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega näiteks välja töötada innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogilise teostatavuse kohta, viia läbi uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides.

Loe innovatsiooniosakust lähemalt EAS veebilehelt.


Arendusosak
Sihtgrupp: väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE)
Maksimaalne toetus: 35 000 € (toetuse osakaal projekti maksumusest maksimaalselt 70%, omafinantseering 30%)

Arendusosaku eesmärgiks on toetada konkurentsivõime suurendamist uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete, teenuste ja tehnoloogiate väljatöötamise kaudu. Osaku tulemusena peab ettevõtja saavutama koos pädevate teenusepakkujatega uuendusliku, kõrgema lisandväärtusega toote, teenus või tehnoloogia arenduse. Saadud lahendus peab olema rakendatav ja elluviidav ning sel peab olema selge majanduslik potentsiaal. Arendusosak on sageli loogiline jätk Innovatsiooniosakuga alustatud arendustöö rajale.

Loe arendusosakust lähemalt EAS veebilehelt.


Rakendusuuringute programm
Sihtgrupp: Ettevõtted, kes on valmis innovaatiliste toodete/teenuste arendustegevustesse investeerima ja kelle projektid teostatakse nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades.
Toetuse suurus: Toetuse miinimum summa on 100 000 eurot ja maksimum 3 000 000 eurot. Ainult teostatavusuuringut hõlmava projekti toetuse maksimumsumma on 20 000 eurot
Rakendusuuringute programm on ellu kutsutud, et aidata ettevõtetel kasvatada teadus- ja arendustegevuse nõudlust, mille tulemusena suureneb ettevõtjate tulu uutest või oluliselt muudetud tehnoloogiatest, protsessidest, toodetest või teenustest. Programm koosneb ettevõtete nõustamisest ja rakendusuuringute toetusest. Rakendusuuringu toetuse abil saab ettevõtja töötada välja innovaatilisi tehnoloogiaid, protsesse, tooteid või teenuseid, katsetada uusi materjale või koguda teadmisi tehnoloogilise teostatavuse kohta.

Loe toetusmeetme kohta lähemalt EAS veebilehelt.


  • Jaga: