Prindi

Intellektuaalomandi õiguskaitse

Üldmõistena tähistab intellektuaalneomand kõiki inimese vaimsest tegevusest tulenevaid resultaate, nagu ideed, leiutised, luuletused, maalid, teosed, arvuti riist- ja tarkvara.

Tööstusomand tähendab õigusi patentidele, kasulikele mudelitele, kaubamärkidele, tööstusdisaini lahendustele jne. Tööstusomandit eristab autoriõigusest see, et need õigused ei teki automaatselt, vaid  tööstusomandi õigus tekib registreerimisega Patendiametis. Leiutis sünnib siis, kui inimesel tekib mõni tehniline probleem ja see lahendatakse uudse, tööstuslikult kaitstava, tehnilise lahendusena. Vaadeldes mõnda toodet, protsessi või teenust võib esita endale küsimusi: miks see just nii on? Kas ei saaks  paremini, säästlikumalt, odavamalt ?

Patendiameti poolt TTK-le väljastatud kaitsedokumendid (patendikiri/ kasulik mudel/ kaubamärgi tunnistus):

 1. Patendiameti poolt 17.10.2006.a väljastati TTK-le kasuliku mudeli tunnistus nr 00632 leiutisele “Ehitusfüüsika välilabor“. Leiutise autorid: Robert Reinpuu, Priit Valge, Jüri Tamm.
 2. Patendiameti poolt 16. 10. 2007.a väljastati TTK-le kasuliku mudeli tunnistus nr 00696 leiutisele “Paindeelemendi katsestend“. Leiutise autorid: Jaan Rohusaar, Siim Randmäe.
 3. Patendiameti poolt 08. 09. 2008.a väljastati TTK-le kaubamärgi tunnistus nr 45479 sõnamärgile “Teadmistest tehnosiirdeni“. Autor: Toomas Talving.
 4. Patendiameti poolt 17. 10 . 2008.a väljastati TTK-le kasulikule mudeli tunnistus nr 00778 leiutisele “Paekivi skaneerimise meetod“. Leiutise autorid: Rein Einasto, Andrus Rähni.
 5. Patendiameti poolt 15. 07. 2009.a väljastati TTK-le kasuliku mudeli tunnistus nr. 00847 leiutisele „Vaiade pinnasest eemaldamise meetod“. Leiutise autor: Martti Kiisa.
 6. Patendiameti poolt 15. 07. 2009.a. väljastati TTK-le kasuliku mudeli tunnistus nr.00846 leiutisele „Vaiade pinnasest eemaldamise vahend“. Leiutise autor: Martti Kiisa
 7. Patendiameti poolt 19.08.2009.a. vastu võetud otsus registreerida kasuliku mudeli registris taotlus nr.U200800115 leiutisele „Hobibagi“. Leiutise autorid: Juhan Sein, Tarko Juuse, Toomas Talving.
 8. Patendiameti poolt  15.07.2010.a. väljastati TTK-le kasuliku mudeli tunnistus nr. 00946 leiutisele „Sõiduki statsionaarne maandusseade tanklas kasutamiseks“.Leiutise autor : Viljar Raudauk.
 9. Patendiameti poolt  05.10.2010.a. väljastati TTK-le kaubamärgi tunnistus  nr. 47690 sõnamärgile „Parim õpetaja on praktika“. Auto SirjeTurta.
 10. Patendiameti poolt väljastati 15.02.2011.a.patendikiri nr.05379 leiutisele “Lihtsustatud lõikestantsi valmistamismeetod”. Autorid Ruubo Roots, Jaak-Evald Särak; Tiit Tiidemann.
 11. Patendiameti poolt väljastati 18.10.2011.a. TTK-le kaubamärgi tunnistus nr.48743 sõnamärgile “Kiust – tooteni, tootest- tootmiseni”. Kaubamärgi autor Mare-Ann Perkmann.
 12. Patendiameti poolt väljastati 15.05.2012 TTK-le tööstusdisainilahenduse tunnistus nr.01714 “Jalgrattahoidja”. Tööstusdisainilahenduse autor Georgi Karhu.
 13. Patendiameti poolt väljastati 21.08.2012 TTK-le patendikiri nr.05568 leiutisele   “Abivahend silindrilise või tüvikoonuselise betoonkonstruktsiooni sarrustamiseks”. Leiutise autor Aivars Alt.
 14. Patendiameti poolt väljastati 15.10.2012 TTK-le kasuliku mudeli tunnistus nr.01122  “Moodulehitis”. Leiutise autor Priit Valge.
 15. Patendiameti poolt väljastati 15.04.2014 TTK-le kasuliku mudeli tunnistus nr. 01222 “Teekonstruktsiooni katsestend”. Leiutise autorid Priit Wilbach ja Sven Sillamäe.
 16. Patendiameti poolt väljastati 01.04.2015 TTK-le kaubamärgi tunnistus nr. 52731 ” Tallinna Tehnikakõrgkooli + kujutis”. Omanik Tallinna Tehnikakõrgkool.

EL_Regionaalareng_horisontaal


 • Jaga: