Prindi

Juhtkond

Juhtkonna koosseis on ellu kutsutud operatiivsete juhtimisküsimuste arutamiseks-lahendamiseks, TTK nõukogusse suunatavate õigusaktide ja muude TTK nõukogu pädevusse kuuluvate küsimuste eelnevaks läbivaatamiseks ja ka infovahetuse eesmärgil. Juhtkonna koosseisu kuuluvad rektor, prorektorid, struktuuriüksuste juhid, kvaliteedijuht, jurist ja üliõpilasesinduse esindaja.

Tallinna Tehnikakõrgkooli juhtkonna koosseis alates 01.09.2018.

Esimees:
Enno Lend, rektor

Liikmed:
Anne Kraav, arendusprorektor
Lauri Peetrimägi, õppeprorektor
Tarmo Sildeberg, finants- ja haldusdirektor
Hindrek Kesler, arhitektuuriinstituudi direktor
Aivars Alt, ehitusinstituudi direktor
Tõnis Hintsov, logistikainstituudi direktor
Erki Lember, ringmajanduse ja tehnoloogia instituudi direktor
Mare-Ann Perkmann, rõiva ja tekstiili instituudi direktor
Vello Vainola, tehnikainstituudi direktor
Britt Petjärv, humanitaar- ja majandusainete keskuse juhataja
Karli Klaas, reaalainete keskuse juhataja
Kaire Eerik, elukestva õppe keskuse juhataja
Oliver Kallas, ettevõtluskeskuse juhataja
Anneli Jõgiste, jurist
Anne Rooste, õppeosakonna juhataja
Marek Simulman, kommunikatsiooni- ja turundusosakonna juhataja
Merle Varendi, kvaliteedijuht
Elo Viljus, personalitalituse juht
Üliõpilasesinduse esindaja


  • Jaga: