Prindi

Juhtkond

Juhtkonna koosseis on ellu kutsutud operatiivsete juhtimisküsimuste arutamiseks-lahendamiseks, TTK nõukogusse suunatavate õigusaktide ja muude TTK nõukogu pädevusse kuuluvate küsimuste eelnevaks läbivaatamiseks ja ka infovahetuse eesmärgil. Juhtkonna koosseisu kuuluvad rektor, prorektorid, struktuuriüksuste juhid, jurist ja üliõpilasesinduse esindaja.

Tallinna Tehnikakõrgkooli juhtkonna koosseis alates 01.09.2019.

Esimees:
Enno Lend, rektor

Liikmed:
Anne Kraav, arendusprorektor
Lauri Peetrimägi, õppeprorektor
Tarmo Sildeberg, finants- ja haldusdirektor
Hindrek Kesler, arhitektuuriinstituudi direktor
Aivars Alt, ehitusinstituudi direktor
Oliver Kallas, logistikainstituudi direktor
Mare-Ann Perkmann, rõiva ja tekstiili instituudi direktor
Helle Noorväli, teenusmajanduse instituudi direktor
Vello Vainola, tehnikainstituudi direktor
Britt Petjärv, humanitaar- ja majandusainete keskuse juhataja
Oksana Labanova, reaalainete keskuse juhataja
Kaire Eerik, innovatsiooni- ja koolituskeskuse juhataja
Anneli Jõgiste, jurist
Anne Rooste, õppeosakonna juhataja
Marek Simulman, kommunikatsiooni- ja turundusosakonna juhataja
Merle Varendi, kvaliteedi- ja analüüsiosakonna juhataja
Elo Viljus, personalitalituse juht
Üliõpilasesinduse esindaja


  • Jaga: