Prindi

Nõukogu

Nõukogu on kõrgkooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mis juhindub oma tegevuses kõrgkooli põhimäärusest ja TTK nõukogu kodukorrast.
Nõukogusse kuuluvad rektor, prorektorid, finants- ja haldusdirektor, akadeemiliste struktuuriüksuste juhid, neli akadeemiliste töötajate esindajat ja üliõpilaskonna esindajad.

Nõukogu koosseis alates 20.02.2020.

Esimees:
Enno Lend, rektor

Sekretär:
Anneli Jõgiste, jurist

Liikmed:
Anne Kraav, arendusprorektor
Lauri Peetrimägi, õppeprorektor
Tarmo Sildeberg, finants- ja haldusdirektor
Hindrek Kesler, arhitektuuriinstituudi direktor
Aivars Alt, ehitusinstituudi direktor
Oliver Kallas, logistikainstituudi direktor
Erki Lember, ringmajanduse ja tehnoloogia instituudi direktori kohusetäitja
Mare-Ann Perkmann, rõiva ja tekstiili instituudi direktor
Helle Noorväli, teenusmajanduse instituudi direktor
Vello Vainola, tehnikainstituudi direktor
Britt Petjärv, humanitaar- ja majandusainete keskuse juhataja
Oksana Labanova, reaalainete keskuse juhataja
Anneli Ramjalg, ehitusinstituudi lektor
Kati Nõuakas, logistikainstituudi lektor
Teele Peets, rõiva ja tekstiili instituudi lektor
Heli Freienthal, teenusmajanduse instituudi lektor
Karl Juhandi, üliõpilane
Eliisa Lest, üliõpilane
Grete-Liina Miller, üliõpilane
Silvia Põder, üliõpilane
Jan-Erik Puss, üliõpilane

Nõukogu 2019/2020. õa sügissemestri istungite tööplaan (vastu võetud 28.08.2019)

Nõukogu 2019/2020. õa kevadsemestri istungite tööplaan (vastu võetud 31.01.2020)


  • Jaga: