Prindi

Nõukogu

Nõukogu on kõrgkooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mis juhindub oma tegevuses kõrgkooli põhimäärusest ja TTK nõukogu kodukorrast.
Nõukogusse kuuluvad rektor, prorektorid, finants- ja haldusdirektor, akadeemiliste struktuuriüksuste juhid, kolm õppejõudude esindajat, rektori poolt väljastpoolt õppeasutust määratud isik ja üliõpilaskonna esindajad.

Nõukogu koosseis alates 22.01.2018.

Esimees:
Enno Lend, rektor

Sekretär:
Anneli Jõgiste, jurist

Liikmed:
Anne Kraav, arendusprorektor
Lauri Peetrimägi, õppeprorektor
Tarmo Sildeberg, finants- ja haldusdirektor
Hindrek Kesler, arhitektuuriinstituudi direktor
Aivars Alt, ehitusinstituudi direktor
Oliver Kallas, logistikainstituudi direktor
Erki Lember, ringmajanduse ja tehnoloogia instituudi direktor
Mare-Ann Perkmann, rõiva ja tekstiili instituudi direktor
Vello Vainola, tehnikainstituudi direktor
Britt Petjärv, humanitaar- ja majandusainete keskuse juhataja
Karli Klaas, reaalainete keskuse juhataja
Kati Nõuakas, logistikainstituudi lektor
Teele Peets, rõiva ja tekstiili instituudi lektor
Anneli Ramjalg, ehitusinstituudi lektor
Karl Juhandi, üliõpilane
Kleiri Liisa Suvi, üliõpilane
Triin Lumiste, üliõpilane
Janar Paidla, üliõpilane

Nõukogu 2018/2019. õa kevadsemestri istungite tööplaan (vastu võetud 15.01.2019)


  • Jaga: