Prindi

Rektoraat

Rektoraat on rektorile nõuandev organ, mille koosseisu kuuluvad prorektorid ja teised rektori nimetatud isikud.
Rektoraat juhindub oma tegevuses kõrgkooli põhimäärusest, muudest õigusaktidest ja TTK rektoraadi töökorrast.

Rektoraadi koosseis 2017. aastal

Esimees:
Enno Lend, rektor

Liikmed:
Anne Kraav, arendusprorektor
Lauri Peetrimägi, õppeprorektor
Tarmo Sildeberg, finants- ja haldusdirektor
Elo Viljus, personalitalituse juht
Anneli Jõgiste, jurist


  • Jaga: