Prindi

Eesti tee innovatsioonini

27.veebruar 2013.a.
Tallinna Tehnikakõrgkooli aulas,
Pärnu mnt. 62, Tallinn
kell 9.30-15.30

Populaarne võõrsõna “innovatsioon” tähendab kõige lihtsamalt öeldes uuendust. Klassikalises mõistes, mille tüüpiliseks esindajaks on Joseph Schumpeter, märgib innovatsioon uute toodete, tootmisviiside või olemasolevate teadmiste uutmoodi rakendamist majandusprotsessis, üldjuhul eesmärgiga saavutada konkurentsieelis.

Eesti innovatsioonipoliitikat peaks teostama järgmisi põhimõtteid järgides: võimaldada või vähemalt lihtsustada ettevõtjatel innovatiivse majandustegevuse elluviimist ning julgustada neid seda tegema käimasoleva tehnoloogilis-majandusliku paradigma raames; seda peab riik tegema läbi selge ja vastutusrikka tööstuspoliitika, mis on vaba ideoloogilistest piirangutest.

Ainult sellisel moel on Eestil võimalik saavutada jätkusuutlik majandusareng ja -kasv.

Moderaator: Märt Treier

Ürituse plakat

Päevakord:

9.30 – 10.05 Registreerimine
10.05 – 10.20 Sven Pertens – Sissejuhatus ja teedeklastri tutvustus. Presentatsioon
10.20 – 10.45 Prof. Priit Willbach – Tagasi tulevikku. Uued väljakutsed teede-ehituses Presentatsioon
10.45 – 11.10 Dr. Ain Valdmann – Teehoolduskulud elukaare jooksul Presentatsioon
11.10 – 11.35 Prof. Leena Korkiala-Tanttu (Aalto ülikool) – Alternatiivsed tee-ehitus materjalid ja arvutuspõhimõtted – Soome kogemus Presentatsioon
11.35 – 12.00 Christian Recker (SINTEF) – Teedeehituses kasutatavad geosünteetide kvaliteetide nõuded – NorGeoSpec system Presentatsioon
12.00 – 12.10 Sven Sillamäe – Kokkuvõte töötoast eelmisel päeval Presentatsioon
12.10 – 12.35 Jaak Saarniit – Hangete visioon Presentatsioon
12.35 – 13.00 Prof. Dago Antov – Autostumise arengusuundadest Eestis Presentatsioon
13.00 – 14.00 Lõuna
14.00 – 14.30 Prof. Priit Willbach ja lektorid Sven Sillamäe, Tarmo Saar – Tee elulugu Tarmo Saar – Presentatsioon
Sven Sillamäe – Presentatsioon
Sven Sillamäe – Video
14.30 – 15.15 Paneeldiskusioon

Otseülekande salvestus


  • Jaga: