Prindi

CNCert Erasmus+

Erasmus+ projekt nr 2014_1_EE01_KA202_000522
Tunnustatud teadmised tagavad konkurentsivõime

Septembris 2014 alustas tööd rahvusvaheline projektimeeskond koosseisus Dekra Akademie GmbH Saksamaalt (DEKRA), Vilniuse Tehnika – ja Disainikolledž (VTDK), Riia Tehnikakolledž (RTC), Tallinna Tööstushariduskeskus (TTHK) ja projekti koordinaatorina Tallinna Tehnikakõrgkool (TTK). Projekti algatajaks ja arendajaks on TTK mehaanikateaduskonna dotsent Valdur Veski, projektijuhiks mehaanikateaduskonna lektor Marek Pakkin, arendajateks masinaehituse õppetooli hoidja Tavo Kangru ja assistent Janis Piiritalo, administreerimisel aitasid tõhusalt kaasa Marta Mugur, Helen Rihma ja Kristina Bushell.

Projekti olulisemateks püstitatud eesmärkideks olid DEKRA poolt välja pakutud arvjuhtimisega seadmete operaatori koolituse ja sertifitseerimise korra põhimõtete alusel arendatavad täiskasvanute koolitamise õppekavad, vajalike õppevahendite määramine, koolituse väljundite ühtlustamine kutsestandardiga defineeritud kvalifikatsiooninõuetega.
Sellest tulenevalt määratleti projekti planeeritavad tulemused ja väljundid – APJ-pingoperaatori mitteformaalne 6-astmeline moodulipõhine koolituskava ja vastavad õpiväljundid.

8. juunil 2016 toimus TTK-s projekti lõpukonverents, mille käigus rääkis külaliseksperdina firma CNC-Keller-GmbH tegevjuht Klaus Reckermann tarkvara kasutusvõimalustest, projektimeeskonna liikmed esitlesid loodud õppematerjale, kokku kuus nn moodulit, mis kujutasid endast mahukat õppematerjali, kokku ca 700 leheküljel. Kuulajaskonna moodustasid APJ-tööpinke kasutavate tööstusettevõtete nagu OÜ BLRT Masinaehitus OÜ, Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS, Fleibel OÜ jt tootmisjuhid, õppeasutuste õppejõud, SA Archimedes esindajad jpt.

Projektitöö lõppes 31. augustil vormikohase aruandluse koostamisega. Projekti tulemused (koostatud materjalid) on kättesaadavad  ERASMUS+ Project Results Platform– lt http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ .
Ja juba sügissemestril pakub TTK mehaanikateaduskond täiendkoolitust APJ tööpinkide operaatoritele, kasutades projekti käigus loodud õppematerjale.

eu-flag-erasmus_vect_pos

Lisas mõned fotod projekti lõpukonverentsilt:
• Külalised ettekandeid kuulamas;
• TTK dotsent Valdur Veski projekti kokkuvõtet esitamas.

cncert_fc_1

cncert_fc_vv_2

Koordinaator:
Marek Pakkin
marek@tktk.ee
Mehaanikateaduskond


  • Jaga: