Prindi

Dora Pluss

Tegevus “Kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine”

Toetatakse õppe- ja teadustööga seotud lühiajalist õpirännet  välisriikidesse.

Toetuse abil on võimalik osaleda välismaal toimuval erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või  muus erialases tegevuses (õppe- ja teadustööga seotud tegevused nagu raamatukogus töötamine, teadustööga seotud labori kasutamine, õppematerjali arendamine, töö juhendajaga, konsultatsioon, välitöödel osalemine vmt.). Lühiajaline õpiränne välisriigis kestab kuni 30 kalendripäeva.

Tähtajad toetuse taotlemiseks 2018/19 õppeaastal on iga kuu 3. kuupäev. 

Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond.

Toetust saab taotleda isik, kes on õpirände toimumise hetkel üks järgnevaist:

  • Magistri- või doktoriõppe üliõpilane;
  • Õppejõud või teadlane, kes ei ole vanem kui 35-aastane või kellel ei ole doktorikraadi kaitsmisest möödas rohkem kui 5 aastat. Vanemapuhkusel olnutel on võimalik piiranguid proportsionaalselt pikendada. Vanusepiirangut ei rakendata üliõpilastele.

Toetuse taotlemine ning stipendiaatide valik toimub kõrgkoolis, toetuse maksab stipendiaadile sihtasutus Archimedes. Kõrgkool võib stipendiaadiks valida ainult oma kõrgkooli üliõpilasi või töötajaid.

Dora_taotlus palun saata/tuua Marta Mugurile:

Marta Mugur

Rahvusvaheliste suhete projektijuht

marta.mugur[ät]tktk.ee

666 4515

Ruum 107

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegevuste elluviija on Sihtasutuses Archimedes hariduse rahvusvahelistumise agentuur. DoRa Pluss info SA Archimedese kodulehel

Stipendiaatide valiku teevad kõrgkoolid, kellele eraldatakse iga-aastane kvoot. Stipendiumid maksab välja ja aruandlust kontrollib SA Archimedes.


  • Jaga: