Prindi

Välislähetuste stipendiumid

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium

Stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas näiteks: konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine, konsultatsioonid, suvekoolid. Korraga toetatakse kuni 30 päeva pikkust välismaal viibimist. 

http://haridus.archimedes.ee/kristjan-jaagu-valislahetuste-stipendium

2020. a taotlusvoorude tähtajad:
1. märts 2020 (lähetused 1.04.2020 kuni 30.09.2020)
1. juuni 2020 (lähetused 1.07.2020 kuni 30.09.2021)
1. oktoober 2020 (lähetused 1.11.2020 kuni 30.09.2021)
1. detsember 2020 (lähetused 01.01.2021 kuni 30.09.2021)
Lähem info: Anne-Ly Võlli (e-mail: anne-ly.volli@harno.ee, tel. 6 999 397)

Eesti Teadusagentuuri Mobiilsustoetused

https://www.etag.ee/rahastamine/mobiilsustoetused/

Dora Pluss

Toetuse abil on võimalik osaleda välismaal toimuval erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või  muus erialases tegevuses (õppe- ja teadustööga seotud tegevused nagu raamatukogus töötamine, teadustööga seotud labori kasutamine, õppematerjali arendamine, töö juhendajaga, konsultatsioon, välitöödel osalemine vmt). Lühiajaline õpiränne välisriigis kestab kuni 30 kalendripäeva.

Võimalus on virtuaalsetel üritustel osalemist registreerimistasu hüvitamisega toetada tingimusel, et:

  • COVID-19 levikust tulenevate piirangute tõttu ära jäänud üritus oleks toimunud välisriigis ehk et üritus on COVID-19 pandeemia tõttu virtuaalseks muudetud;
  • stipendiaadil on üritusel aktiivne roll, nt ettekanne, arutelus osalemine või selle juhtimine, artikkel konverentsi väljaandes vm (tuleb hiljem kinnituskirjaga tõendada).

Toetust saab taotleda isik, kes on õpirände toimumise hetkel üks järgnevaist:

  • Õppejõud või teadlane, kes ei ole vanem kui 35-aastane või kellel ei ole doktorikraadi kaitsmisest möödas rohkem kui 5 aastat. Vanemapuhkusel olnutel on võimalik piiranguid proportsionaalselt pikendada. Vanusepiirangut ei rakendata üliõpilastele.

Tähtaeg toetuse taotlemiseks: iga kuu 5. kuupäev. 

Toetuse taotlemine ning stipendiaatide valik toimub kõrgkoolis, toetuse maksab stipendiaadile Haridus- ja Noorteamet (HARNO). Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond.

DoRa Pluss info programmi kodulehel.

Dora taotlus

Dora taotlus palun saata Marta Mugurile.

Marta Mugur

Projektide koordinaator

marta.mugur[ät]tktk.ee

+372 666 4515

Ruum 107

 


  • Jaga: