Prindi

Dora Pluss

DoRa Pluss info SA Archimedese kodulehel

Toetuse abil on võimalik osaleda välismaal toimuval erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või  muus erialases tegevuses (õppe- ja teadustööga seotud tegevused nagu raamatukogus töötamine, teadustööga seotud labori kasutamine, õppematerjali arendamine, töö juhendajaga, konsultatsioon, välitöödel osalemine vmt.). Lühiajaline õpiränne välisriigis kestab kuni 30 kalendripäeva.

Toetust saab taotleda isik, kes on õpirände toimumise hetkel üks järgnevaist:

  • Õppejõud või teadlane, kes ei ole vanem kui 35-aastane või kellel ei ole doktorikraadi kaitsmisest möödas rohkem kui 5 aastat. Vanemapuhkusel olnutel on võimalik piiranguid proportsionaalselt pikendada. Vanusepiirangut ei rakendata üliõpilastele.

 Tähtaeg toetuse taotlemiseks: iga kuu 5. kuupäev. 

Toetuse taotlemine ning stipendiaatide valik toimub kõrgkoolis, toetuse maksab stipendiaadile sihtasutus Archimedese hariduse rahvusvahelistumise agentuur. Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond.

Link Dora taotlusele 


  • Jaga: