Prindi

DoRa stipendium noorõppejõududele

DoRa stipendium noorõppejõududele

ESF DoRa programmi tegevus 8 raames: Noorteadlaste välissõidud
Lähem info: http://archimedes.ee/stipendiumid/programm-dora/t8/

DoRa programmi tegevus 8 stipendiumiskeem toetab noorte õppejõudude aktiivset osalust rahvusvahelises teadmisteringluses, teadustöö tulemuste ja kogemuste vahetust ning rahvusvaheliste kontaktide loomist ja tugevdamist. Dora T8 raames on TTK noorõppejõududel võimalik taotleda toetust osavõtuks rahvusvahelisest erialasest konverentsist, seminarist või kursusest.

Konverentsil, seminaril või kursusel käsitletavad teemad peavad olema stipendiaadi uurimistööga tihedalt seotud. Toetatakse ka lühiajalisi õppe- ja teadustööga seotud välisreise (sh raamatukogus töötamine, labori kasutamine, loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, välistöödel osalemine, konsultatsioonid), kui välisvisiit on TTK jaoks prioriteetne. TTK valikuprioriteediks on konverentsil osalemine ettekandega.

Välislähetuse kestus on 3–21 päeva. Lähetusega seotud kulusid (va osavõtutasu) ei tohi täiendavalt finantseerida teistest rahastamisallikatest (va stipendiaadi isiklikud vahendid). Lähetuse maksimaalne toetussumma on 1600 eurot. Kuludokumentide alusel on võimalik katta ürituse osalustasu. Sõidukulu, majutuskulu ja päevarahad kaetakse fikseeritud ühikuhinna alusel.

DoRa programmi elluviijaks on kõrghariduse arenduskeskus Sihtasutuses Archimedes. Programmi viiakse ellu Euroopa Liidu ning Eesti riigi toel.

[kontakt id=56]


  • Jaga: