Prindi

Erasmus õppejõududele ja töötajatele

eu-flag-erasmus_vect_pos

ERASMUS+ programm võimaldab õppejõudude ja töötajate lähetusi
partnerkoolidesse
ettevõtetesse
potentsiaalsetesse partnerkoolidesse

Erasmus+ lähetusel osalemiseks palun saatke e-kiri Erasmuse koordinaatorile.

Väliskõrgkoolide rahvusvaheliste nädalate info leiate siit.

Baltic Tours (corporate[at]baltictours.ee) on TTK reisiteenuste ostmise partneriks 2021–2023 .

Kohustuslik on alles hoida pardakaardid ja teised kuludokumendid, mis tuleb esitada koos lähetuse aruandega riigitöötaja iseteenindusportaalis!

Lähetuse soovituslik kestus on 4 päeva (minimaalselt 2 tööpäeva + reisipäev(ad). Lähetuse konkreetne kestus oleneb õppejõu/töötaja tööplaanist/ürituse kavast, sihtkoha kaugusest ja lennuplaanist.

Väliskõrgkoolis sooritatava õppetöö maht peab olema vähemalt 8 akadeemilist tundi (kuni 5 päeva kestva lähetuse puhul).

Enne lähetust tuleb osalejal koostada tööplaan ning kooskõlastada see kõigepealt oma vahetu juhiga/struktuuriüksuse juhiga.

Teaching Plan – õpetamine
Training Plan – koolitus

Enne lähetusele siirdumist tuleb allkirjastada Erasmus+ finantsleping.

Lähetusel viibides tuleb võtta allkiri kinnituskirjale ning see esitada Erasmuse koordinaatorile:
Erasmus+ kinnituskiri õppejõud/töötaja

Eelistatud on lähetused:

  1. mille käigus läbi viidavad loengud, seminarid vms. on on integreeritud väliskõrgkooli regulaarsesse õppetöösse;
  2. mille käigus töötatakse välja uusi õppematerjale;
  3. mis aitavad kasvatada üliõpilaste ja õppejõudude mobiilsust ning saavutada Tallinna Tehnikakõrgkooli ja selle struktuuriüksuste rahvusvahelistumise eesmärke;
  4. mille käigus õppejõud või töötaja osaleb välismobiilsuses esmakordselt 

Erasmus+ programmi raames õpetama või koolitusele minemist toetatakse Eramus stipendiumiga, mis koosneb kahest osast – reisitoetusest ning elamistoetusest.

  • Reisikulud hüvitatakse määrade alusel, mis vastavad edasi-tagasi reisidistantsile (reisi alguskohast reisi sihtkohta ja tagasi).
Toetuse eesmärk Toetuse määrad
Alus
Reisimine. Toetus, mis aitab katta osalejate kulud seoses reisimisega lähetuse sihtkohta ja tagasi Kui reisi pikkus on 10 – 99 km:
20 eurot osaleja kohtaKui reisi pikkus on 100–499 km:
180 eurot osaleja kohta
Aluseks võetakse reisi pikkus osaleja sihtkohta; reisi pikkuse arvutamisel tuleb kasutada Euroopa Komisjoni distantsi arvutamise kalkulaatorit
Kui reisi pikkus on 500–1999 km:
275 eurot osaleja kohta
Kui reisi pikkus on 2000–2999 km:
360 eurot osaleja kohta
Kui reisi pikkus on 3000–3999 km:
530 eurot osaleja kohta
Kui reisi pikkus on 4000–7999 km:
820 eurot osaleja kohta

Reisi alguskohaks loetakse automaatselt saatva asutuse asukoht ja sihtkohaks tegevuse toimumise koht vastavalt vastuvõtva asutuse asukohale.

  • Elamiskulud on mõeldud Erasmuse lähetuse majutuse, reisikindlustuse ja võimalusel päevarahade katteks. Kõik kulutused peavad olema kuludokumentidega tõendatud.

TTKs kehtivad järgmised Erasmus +  elamistoetuse piirmäärad*:

Vastuvõttev riik Summa päeva kohta(eur)
Taani, Soome, Island, Iirimaa, Luksemburg, Rootsi, Liechtenstein, Norra 180**
Austria, Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Kreeka, Hispaania, Küpros, Holland, Malta, Portugal 160**
Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Eesti, Läti, Leedu, Ungari, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Põhja-Makedoonia, Türgi, Serbia 140**
*Vastavalt 2020. finantseerimisaasta piirmääradele
** hotell, reisikindlustus + võimalusel päevaraha
 

 

ERASMUS+ programm võimaldab ka kutsuda Tallinna Tehnikakõrgkooli õppejõude ja koolitajaid ettevõttest 2–5 päevaks.

Täpsem info:

Liisa Konsap

Erasmuse koordinaator

liisa.konsap[ät]tktk.ee

+372 666 4537

Ruum 107

Jaana Siik

Projektide koordinaator, Mõdriku

jaana.siik[ät]tktk.ee

3295954, 55575307

Ruum A205; Tiigivahe tee 2, Mõdriku, Lääne-Virumaa

 


  • Jaga: