Prindi

Erasmus õppejõududele ja töötajatele

eu-flag-erasmus_vect_pos

ERASMUS+ programm võimaldab õppejõudude ja töötajate lähetusi
partnerkoolidesse
ettevõtetesse
potentsiaalsetesse partnerkoolidesse

Erasmus+ lähetusel osalemiseks palun täitke taotlusvorm

hiljemalt 15. novembriks 2018. Vabade kohtade olemasolul saab Erasmus-lähetust taotleda jooksvalt aasta läbi. 

Väliskõrgkoolide rahvusvaheliste nädalate info leiate siit.

NB! Enne lähetuse organiseerimist tuleb tutvuda reisiteenuse ostmise reeglitega: juhend reisiteenuste ostmiseks 2017 – 2019.

Enne lähetust tuleb nii õppejõududel kui kõrgkooli töötajatel koostada tööplaan ning kooskõlastada see kõigepealt oma vahetu juhiga/struktuuriüksuse juhiga:

Teaching Plan (lähetus õpetamise eesmärgil)
Training Plan (lähetus koolituse eesmärgil)

Tagasi tulles: Kinnituskiri_õppejõud_töötaja

Eelistatud on lähetused:

  1. mille käigus läbi viidavad loengud, seminarid vms. on on integreeritud väliskõrgkooli regulaarsesse õppetöösse;
  2. mille käigus töötatakse välja uusi õppematerjale;
  3. mis aitavad kasvatada üliõpilaste ja õppejõudude mobiilsust ning saavutada Tallinna Tehnikakõrgkooli ja selle struktuuriüksuste rahvusvahelistumise eesmärke;
  4. mille käigus õppejõud või töötaja osaleb välismobiilsuses esmakordselt 

Väliskõrgkoolis sooritatava õppetöö maht peab olema vähemalt 8 akadeemilist tundi (kuni 5 päeva kestva lähetuse puhul).

Erasmus+ programmi raames õpetama või koolitusele minemist toetatakse Eramus stipendiumiga, mis koosneb kahest osast – reisitoetusest ning elamistoetusest.

  • Reisikulud hüvitatakse määrade alusel, mis vastavad edasi-tagasi reisidistantsile (reisi alguskohast reisi sihtkohta ja tagasi).
Toetuse eesmärk Toetuse määrad
Alus
Reisimine. Toetus, mis aitab katta osalejate kulud seoses reisimisega lähetuse sihtkohta ja tagasi Kui reisi pikkus on 10 – 99 km:
20 eurot osaleja kohtaKui reisi pikkus on 100–499 km:
180 eurot osaleja kohta
Aluseks võetakse reisi pikkus osaleja sihtkohta; reisi pikkuse arvutamisel tuleb kasutada Euroopa Komisjoni distantsi arvutamise kalkulaatorit
Kui reisi pikkus on 500–1999 km:
275 eurot osaleja kohta
Kui reisi pikkus on 2000–2999 km:
360 eurot osaleja kohta
Kui reisi pikkus on 3000–3999 km:
530 eurot osaleja kohta
Kui reisi pikkus on 4000–7999 km:
820 eurot osaleja kohta

Reisi alguskohaks loetakse automaatselt saatva asutuse asukoht ja sihtkohaks tegevuse toimumise koht vastavalt vastuvõtva asutuse asukohale.

  • Elamiskulud on mõeldud Erasmuse lähetuse majutuse, reisikindlustuse ja võimalusel päevarahade katteks. Kõik kulutused peavad olema kuludokumentidega tõendatud.

TTKs kehtivad järgmised Erasmus +  elamistoetuse piirmäärad:

Vastuvõttev riik Summa päeva kohta
Taani, Iirimaa, Holland, Rootsi, Ühendkuningriik 112*
Austria, Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Prantsusmaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Luksemburg, Ungari, Poola, Rumeenia, Soome, Island, Liechtenstein, Norra, Türgi  98*
Saksamaa, Hispaania, Läti, Malta, Portugal, Slovakkia, Makedoonia  84*
Eesti, Horvaatia, Leedu, Solveenia 70*

Triin Thalheim

Rahvusvaheliste suhete spetsialist

triin.thalheim[ät]tktk.ee

527 0519

Ruum 104

 

 

 

 

 


  • Jaga: