Prindi

Rahvusvahelised projektid

Erasmus + strateegilise partnerluse projektid

TTK koordineeritavad projektid

VirSTEM – Virtuaalsed tehnoloogiad STEMis (Science, Technology, Engineering, Mathematics) kasutamiseks (2020-2022)
Projekti käigus luuakse e-kursus Insenerigraafika alused 3 EAP (80 t), mis innovatiivselt integreerub BIMiga (Building Information Model – ehitusinformatsiooni mudel). E-kursuse tagab kaasaegse ning kvaliteetse interaktiivse õppematerjali ehituserialade bakalaureuseõpe esimese kursuse tudengitele nii päeva- kui kaugõppe iseseisvaks tööks, samuti spetsialistide täiendkoolituseks. TTK on projekti koordinaator ja projekti partneriteks on Vilnius Gediminas Technical University (Leedu), Riga Technical University (Läti), Metropolia UAS ning TAMK (Soome). Projekti kaasrahastab Erasmus+ programm.

EngiMathMatemaatika veebipõhise õppe mudel insenerihariduses (2018–2021)
Projekti eesmärk on luua matemaatika veebipõhiseks hindamiseks sobilike materjalide keskkond erinevate insenerihariduse õppekavade jaoks. Projektipartneriteks on Letterkenny Institute of Technology (Iirimaa), University of the Basque Country (Hispaania), Technical University of Cluj-Napoca (Rumeenia), Koszalin University of Technology (Poola) and Polytechnic Institute of Porto (Portugal). Projekt kestab 35 kuud (2018–2021). Projekti kaasrahastab Erasmus+ programm 222 720 euroga.

VirTec – Virtuaalse õppekeskkonna arendamine tehnilises kõrghariduses (2018–2021)
Projekti käigus luuakse virtuaalse maja simulaator ehituseriala tudengite õppetööks. Projekti partnerid on Vilnius Gediminas Technical University (Leedu) ja Kocaeli Provincial Directorate of National Education (Türgi). Projekti kestus on 24 kuud (2018–2020) ja projekti kaasrahastab Erasmus+ programm 119 545 euroga.

DIGILOG – Digitaalselt toetatud ja virtuaalsed õppimise praktikad tänapäevaste logistikasüsteemide jaoks (2018–2021)
Projekti eesmärgiks on harmoniseerida regiooni kõrgkoolide transpordi ja logistika õppekavade sisu ning luua avatud, sujuvalt toimiv liikmesriikide ülene õppekava partnerülikoolide vahel. Digilog projekti koordinaator on Tallinna Tehnikakõrgkool (TTK), partnerid on HAMK (Soome), Swedish National Road and Transport Research Institute (Rootsi) and Transport and Telecommunication Institute (Läti). Projekti kaasrahastab Erasmus+ programm 197 673 euroga.

Projektid, milles TTK osaleb partnerina

UASiMAP Mapping the regional engagement activities of European Universities of Applied Sciences (2020–2022).
Projekti koordineerib EURASHE. Projekti kaasrahastab Erasmus+ programm.

QuaRSU Qualifications recognition support for Ukrainian universities (2019–2022)
Projekti koordineerib Poola ülikool Uniwersytet Jagiellonski. Eestist osalevad TTK ja Kutsekoda. Projekti kaasrahastab Erasmus+ programm.


MENTORTRAIN Training and Equipping Mentors in SMEs to provide Quality Apprenticeships (2018–2021)
Projekti eesmärk on luua pedagoogliste oskuste platvorm praktikajuhendajatele, kes töötavad ettevõtetes. Projektis osaleb 8 partnerit 6 riigist. Projekti kaasrahastab Erasmus+ programm.

DigiPrint – Digitaalne trükkimine tekstiilidele ja lamedatele tasapindadele ning pinna muutmine (2017–2020)
Projekti väljundiks on rahvusvaheline õppeaine „Digitaalne trükkimine tekstiilidele ja lamedatele tasapindadele ning tekstiilide pinna muutmine digitaalselt“ ja digitaalprintimise spetsialistide koolituskursus. Projekti partneriteks on Hollandi Saxioni ülikool, Boråsi Ülikooli Rootsi Tekstiilikool, Trimtex Baltic OY spordikaupade tootmisettevõte Pärnus. Projekti kestus on 33 kuud (01.12.17–08.2020). Projekti kaasrahastab Erasmus+ programm 322 170 euroga.

HiTimber – Sustainable High-Rise Buildings Designed and Constructed in Timber (2017–2020)
Projekti eesmärk on uue õppemooduli / valikainete väljatöötamine jätkusuutlike puidust kõrghoonete ehitamiseks. Projekti koordinaator on VIA University College ning partnerid Southampton Solent University, Tallinna Tehnikakõrgkool, Vilnius Gediminas Technical University, Universidade de Lisboa, Study and Consulting Center, Eesti Puitmajaliit. Projekti kaasrahastab Erasmus + programm. Täpsemalt saad projektist lugeda siit.
Kajastus Ehitusuudiste veebis 

 

Kesk-Läänemere programmi projektid (INTERREG Central Baltic)cb-logo-rgb   

ActiveMoms – Social inclusion of women staying at home with their pre-school children through employment, entrepreneurship, networking and volunteering in Latvia and Estonia (2019–2021)
Projekti eesmärgiks on luua terviklik mudel sihtrühma esindajate (eelkooliealiste lastega kodus olevad emad, kes kuuluvad etnilistesse vähemusrühmadesse) sotsiaalseks kaasamiseks läbi tööalase konkurentsivõime, ettevõtluse, vabatahtlik tegevuse ning võrgustiku loomise. Töötatakse välja interaktiivne IKT-platvorm mis pakub juhendamist ja iseõppimise võimalust. Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist 189 263,46 euroga. Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituut osaleb projektis koos partneritega, Läti maaülikooli ning assotsiatsiooniga Līdere.

UNILOG Developing Central Baltic University Level Professional Logistics Education (2018–2020)
Projekti eesmärgiks on piiriüleses koostöös luua logistikaalane ühine õppemoodul, mis vastab Kesk-Läänemere ettevõtjate praegustele ja tulevastele vajadustele. Projekti juhtpartner on Rootsi Kuninglik Tehnikainstituut. Projekti partneriteks Tallinna Tehnikakõrgkool, Lahti Rakenduskõrgkool Soomest ning Riia Tehnikaülikool Lätist. Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist 474 274,99 euroga.

IntelTrans – Intelligent Transport and Traffic Management Study Module (2020–2022)
Projekti koordineerib TTK. Projekti partnerid on Häme University of Applied Sciences (HAMK) ja Läti Transport and Telecommunication Institute (TTI). Projekti käigus valmib kolme partneri koostöös õppemoodul “Joint Intelligent Transport and Traffic Management Study Module” (15 ECTS).
Lisainfot projekti kohta leiab siit.

 

Nordplus projektid
logod3_lk8

DigiCare/2020 Technological innovation in social work and social care (2020-2021)

Projekti juhtpartneriks on Tallinna Tehnikakõrgkool  ja partneriteks Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences Leedust ning Häme University of Applied Sciences Soomest.DigiElderly võrgustiku raames luuakse  kolme kõrgkooli koostöös õppemoodul „Uuenduslikud tehnoloogiad sotsiaaltöös“. Mooduli sisuks  on tehnoloogiline innovatsioon sotsiaaltöös. Projekti kestus on kaks aastat. Esimesel aastal luuakse õppemoodul ning  teisel aastal toimub mooduli piloteerimine kõikides parterkõrgkoolides. Projekti lõpus korraldatakse tulemuste levitamiseks konverents Rakveres.

Empowerment by innovation – a must for inclusion (2019–2021)
Projekt aitab kaasa majanduse ja sotsiaalsele sidususe kasvule läbi kaasava kogukonna ning toetab mobiilsuses osalevate tudengite ja õppejõudude ettevõtlikkuse, innovatiivsuse ja loovuse arengut. 

Healing Greenery (2017–2020)
Projekt loob sotsiaal- ja tervishoiusektoris tegutsevate organisatsioonide ning kõrgkoolide võrgustiku, mis aitab kaasa laia spektriga sotsiaal- ja hoolekandespetsialistide ettevalmistusele ning tõhustab koostööd sotsiaaltöö, õenduse ja põllumajandustehnoloogia valdkondade vahel. 

Eco Buildings Passive House (2017–)
Projekt annab ehitusüliõpilastele võimaluse õppida koos Leedu kõrgkooli Vilnius University of Applied Engineering Sciences üliõpilastega intensiivnädalatel Eestis ja Leedus.

Circular Economy Future (2017– )
Võrgustik on suunatud jätkusuutlikkuse edendamisele õppekavades piiriülese koostöö toel. Uuringud on suunatud ringmajanduse ja jätkusuutlikkusele arengule. 

EkoTekNord (2009– )
Võrgustik korraldab igal aastal intensiivkursusi (valdkonnad: Business, Information Technology, Engineering, Logistics and Media jne) ja toetab nii õppejõudude kui üliõpilaste individuaalmobiilsusi. 

NoNACEE (endine ANTEE) (2008– )
Võrgustik korraldab igal aastal Islandil, Soomes või Eestis intensiivkursuse, millel osalevad keskkonnatehnoloogia ja juhtimise eriala üliõpilased. 

 

Muud rahvusvahelised projektid 

Formula Student (2006– )
TTK ja TTÜ tudengite ühisprojekt, millega osaletakse peamiselt tehnikateaduste (autotehnika, mehaanika) tudengitele suunatud tootearendusvõistluses Formula Student. Projekti rahastavad TTK, TTÜ ja sponsorid-ettevõtjad. 

Vaatluspraktika arhitektuuritudengitele
Nädalane vaatluspraktika projekt 2. kursuse arhitektuuritudengitele toimub igal kevadsemestril eri Euroopa linnas.

Ülevaade lõppenud projektidest on kättesaadav siin.

Lisainfo:

Marta Mugur

Projektide koordinaator

marta.mugur[ät]tktk.ee

+372 666 4515

Ruum 107

 

 

 

 


  • Jaga: