Prindi

Projektide ajalugu

Euroopa Liidu 7. raamprogramm

B2B LOCO – Baltic to Balkan Network for Logistics Competence (2009-2011)
Projekti B2B LOCO hõlmas 16 riiki Baltimaadest Balkanini ja keskendus logistikavaldkonna õppekavade lõpetajatele. Projekti käigus loodi e-keskkond- logistikakompetentsi võrgustik, kus vahetatakse logistika valdkonna parimaid teadmisi ja tegevusviise, uusi tehnoloogiaid ja lahendusi.


Erasmus+ strateegilise partnerluse projektid

HiTimber – Sustainable High-Rise Buildings Designed and Constructed in Timber (2017–2020)
Projekti eesmärk on uue õppemooduli / valikainete väljatöötamine jätkusuutlike puidust kõrghoonete ehitamiseks. Projekti koordinaator on VIA University College ning partnerid Southampton Solent University, Tallinna Tehnikakõrgkool, Vilnius Gediminas Technical University, Universidade de Lisboa, Study and Consulting Center, Eesti Puitmajaliit. Projekti kaasrahastab Erasmus + programm. Täpsemalt saad projektist lugeda siit.
Kajastus Ehitusuudiste veebis 

DigiPrint – Digitaalne trükkimine tekstiilidele ja lamedatele tasapindadele ning pinna muutmine (2017–2020)
Projektiga loodi rahvusvaheline õppeaine „Digitaalne trükkimine tekstiilidele ja lamedatele tasapindadele ning tekstiilide pinna muutmine digitaalselt“ ja digitaalprintimise spetsialistide koolituskursus. TTK koordineeritava projekti partneriteks olid Hollandi Saxioni ülikool, Boråsi Ülikooli Rootsi Tekstiilikool ja Trimtex Baltic OY tootmisettevõte Pärnus. Projekti kaasrahastas Erasmus+ programm.

INSMER– INtegrated SMart Education in Robotics (2016–2019)
Projekti peamiseks eesmärgiks on arendades robootika valdkonnas välja õppeprogrammid õpilastele ja täiendkoolitusteks vastavalt Tööstus 4.0 paradigmale. TTK osaleb projektis partnerina lisaks osalejatele Soomest, Lätist ja Eestist. Projekti kaasrahastab Erasmus+ Euroopa Liidu Programm 365 513 euroga. Loe projekti kokkuvõtet siit.

SEER – Towards Sustainable and Energy Efficient Real Estate Education and training (2017–2019)
Projekti raames parandati ja tõhustati kinnisvara sektoris tegutsevate kutse- ja täiendõppe organisatsioonide kvalifikatsiooni seoses eelseisvate muudatustega energiatõhususe vallas. Projekti vedajaks oli Kiinko (Kinnisvara Hariduskeskus OÜ) Soomest ning partneriteks olid AFBB (Akademie für Berufliche Bildung GmbH) Saksamaalt, EkoFond Slovakkiast, NCOI Opleidingen Hollandist, Metropolia UAS Soomest ja Tallinna Tehnikakõrgkool. Projekti kaasrahastas Erasmus+ Euroopa Liidu Programm 365 513 euroga.

BUILD PHE – Building Professional Higher Education Capacity in Europe (2015–2017)
Rakenduskõrghariduse arendamine koostöös Euroopa rakenduskõrgkoolide esindajatega . TTK osales partnerina lisaks osalejatele Poolast, Sloveeniast, Maltalt, Horvaatiast, Tšehhi Vabariigist, Belgiast. Projekti rahastas Erasmus+ Euroopa Liidu Programm.    

EIN – E-mobility Innovation Network (2015–2017)
Rahvusvaheline elektriauto täienduskoolituse arendamine.

CNCert Competitiveness through Engineering CNC EURO vocational certificate (2014–2016)
TTK mehaanikateaduskonna koordineeritav ja Euroopa Liidu kaasrahastatav projekt CNC täiendusõppe valdkonnas.

HAPHE – Harmonising Approaches to Professional Higher Education in Europe (2012–2014)
EURASHE (European Association of Higher Education Institutions) koordineeritav Euroopa Komisjoni tsentraalsest Erasmuse programmist kaasrahastatud projekti eesmärgiks oli 11 riigi koostöös ühise arusaama loomine Euroopa rakenduskõrgharidusest. Uuringutesse kaasati 18 Euroopa riiki.

EDUPROF – Educating the new European Professional in the Knowledge Society (2008–2011)
UASNet’i (The Universities of Applied Sciences network) koordineeritav Euroopa Komisjoni tsentraalsest Erasmuse programmist kaasrahastatud projekt kaardistas Euroopa rakendusuuringute indikaatorid. Kõrgetasemelises üle-euroopalises uuringus osales 14 rakenduskõrgkooli. 

Multimeediumi vahendite väljaarendamine ja kasutuselevõtt CNC tööpinkide operaatorite ja CAD/CAM inseneride koolitamisel (CNC Kompetenzzenter mit der multimedialen Software) (2009–2011)
LLP Leonardo da Vinci programmi kaasrahastatud projektis toimus innovatiivne tehnoloogiasiire, mis lõi võimalused SYMplus tarkvaral põhinevas virtuaalses tootmiskeskkonnas õppeprotsessi korraldamiseks. 

ADOK – Automatisierung und Deutsch im Online-Kurs (2009–2012)
Projeki käigus loodi innovaatiline online-kursuse, mille abil saab tulevane insener oma emakeeles omandada baasteadmised automatiseerimisest ning edasi arendada eelnevalt omandatud algteadmisi saksa keelest. TTK pälvis projekti eest Euroopa Komisjoni Euroopa keeleõppe tunnuskirja 2012. a parima võõrkeelealase teo eest. 

ENTRETECH (2012–2014)
LLP Leonardo da Vinci programmi kaasrahastatud projekt laiendatud ettevõtlusõppe integreerimiseks tehnika- ja tehnoloogiaõppekavade koosseisu Austria kogemuste baasil Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli koordineerimisel. 

INCIN – Euroopa kogemuse integreerimine hariduse ja täiendkoolituse arendamiseks rõivatööstuses (Integration of European Experience for Advanced Education and Training in Clothing Industry) (2008–2010)
LLP Leonardo da Vinci programmi kaasrahastatud projekti tulemusena valmis andmebaas, kuhu koondatakse andmeid rõivatööstust puudutavate erineva tasemega õppeasutuste ja nende õppekavade kohta Euroopas, eeskätt projekti partnerkoolides. 


Kesk-Läänemere programmi projektid (INTERREG Central Baltic)

 

EDU-RAIL – Harmonised and Modernised Multidisciplinary Railway Education (2015–2018)
Projekti raames kaasajastati ja ühtlustati raudtee õppekavasid Eestis, Lätis ja Soomes, et aidata kaasa Kesk-Läänemere tööturu arengule ja integratsioonile. Projekti juhtpartner oli TTK. Projekti partneriteks olid Krao ja Häme Rakenduskõrgkool Soomest, Lätist Transpordi ja Telekommunikatsiooni Instituut ning Riia Tehnikaülikool. Projekti kaasrahastati Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist 358 402,10 euroga. Projekti tulemused on kättesaadavad läbi administraatori. Lisainfo projekti kohta siin.

EDU-SMEs – Curriculum alignment and cross-border cooperation with SMEs (2015–2017)
Kuulus Kesk-Läänemere piiriülese koostööprogrammi projekti, mida rahastati Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist. Projekti eesmärgiks oli ettevõtete rahvusvahelistumise arendamine Eestis, Lätis ja Soomes.


Läänemere piirkonna programmi projektid (INTERREG Baltic Sea Region)

   

SWW – Smart and Safe Work Wear Clothing (2016–2019)
Vormiriietusele keskenduva projekti raames muudeti Läänemere piirkonna rõivatööstust konkurentsivõimelisemaks kaasates infotehnoloogiat ja parendades tarneahela juhtimist.
Projekti kestel tegeleti ettevõttete suurklientide töötajate mittekontaktse mõõtmisega (3D skänneriga), mõõdutabelite korrastamise ja optimeerimise, lõigete ja paljundusskeemide täiustamisega. Eesti Kaitseväe tarbeks katsetati putukate vastase töötlusega materjale suvevormi valmistamiseks. Logistika ja laovarude haldamise parendamiseks töötati välja elektroonilise kaugloetava lahenduse prototüüp. Välja töötatud mõõtude tabeli ja sobiva suuruse valiku juhendi leiab siit. Eesti poolt osales projektis koos TTK-ga Eesti juhtiv ameti- ja militaarrõivaste arendusega tegelev AS Profline. Teised partnerid olid Soomest, Poolast, Lätist ja Leedust. Projekti rahastati Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.
Rohkem infot ja pildimaterjali projekti kohta leiab siit.


EMP/Norra stipendiumiprogramm

logod9_lk8

Kõrgkoolidevaheline õpiränne toetas Eesti ja Norra vahelist üliõpilaste, õppejõudude ja kõrgkoolide töötajate kahepoolset õpirännet, edendades seeläbi Eesti ja Norra kõrgharidusasutuste, tööturu ja teadusasutuste vahelist koostööd (2015–2016).
TTK esindajad külastasid Trondheimi Tehnikaülikooli

7. raamprogrammi projekt B2B LOCO – Baltic to Balkan Network for Logistics Competence (2009–2011)
B2B LOCO hõlmas 16 riiki Baltimaadest Balkanini ja keskendus logistikavaldkonna õppekavade lõpetajatele. B2B LOCO käigus loodi e-keskkond- logistikakompetentsi võrgustik, kus vahetatakse teadmisi, parimaid tegevusviise, uusi tehnoloogiaid ja lahendusi logistika valdkonnas. 


Intensiivprojektid

NordLand (2013–2020)
Projekti raames toimus geodeesiaüliõpilaste praktikavahetus Leedu kõrgkooliga Vilnius University of Applied Engineering Sciences. Koordineerimisel tugineb 2007. aastast toimival õppejõudude vahetusel. 

NewS – New Strategies for Working Life Collaboration (2014–2016)
Arendusprojekt, mille eesmärgiks oli luua uusi strateegiaid tõhustamaks koostööd ettevõtete ja haridusasutuste vahel. TTK osales partnerina, projekti koordineeris TTKs Avatud Ülikool. 

24-tunni intensiivprojekt Kymenlaakso Rakenduskõrgkooliga (2013)
TTK ja Kymenlaakso Rakenduskõrgkooli üliõpilastest ja õppejõududest koosnevad töörühmad  lahendasid reaalseid ettevõtetes operatiivsel ja taktikalisel tasandil üleskerkinud pakilisi probleeme. Projekt pakkus logistikaüliõpilastele hea võimaluse tutvuda probleemidega, millega logistika- ja tootmisettevõtted igapäevaselt kokku puutuvad. 

NordApparel võrgustik (2012–2013)
Norplusi kaasrahastatud võrgustik korraldas intensiivkursusi tekstiilivaldkonna üliõpilastele ja õppejõududele. 

RenoPassCoDe – Renovation of Residential Multi-Storey Apartment Blocks within Passive House Concept and Design (2012–2014)
Iga-aastane kortermajade renoveerimisele keskenduv Erasmus intensiivprojekt ehitusvaldkonna üliõpilastele. 

SuReReEnMaHo – Sustainable Refurbishment, Retrofit, Energy Management in Housing (2011–2014)
Jätkusuutlikkusele ja energiatõhususele keskendunud projekt. Ehituse ja arhitektuuri üliõpilaste Erasmus intensiivprojekti eesmärgiks oli leida hästi töötav arhitektuurne ja konstruktiivne lahendus koos optimaalselt töötavate tehnosüsteemidega elamu renoveerimisel mugavaks ja hea sisekliimaga madala energiatarbimisega elukeskkonnaks .

Ettevõtlikkuse suvekool BESS – Baltic Entrepreneurial Summerschool (2011–2014)
Kõikide erialade üliõpilastele mõeldud Erasmus intensiivprojekti eesmärgiks oli arendada tudengites ettevõtlikkust, ideede genereerimise oskust, algatusvõimet, suhtlemis- ja läbirääkimisoskust. Interdistsiplinaarse programmi osaks olid töötoad, praktilised ülesanded, ettevõttekülastused ja õppimine tegevuse kaudu. 

AluNord võrgustik (2009–2013)
Nordplusi kaasrahastatud võrgustik korraldas intensiivkursusi tehnomaterjalide eriala üliõpilastele. 

New Materials, Energy and Sustainable Growth (2009–2012)
Mehaanika- ja transporditeaduskondade Erasmus intensiivprojekt.

Passive House (2009–2012)
Ehitusteaduskonna Erasmus intentsiivprojekt. 

Low Energy Building Research IP (2009–2012)
Madalenergia tarbega hoonete uuring. Ehitusteaduskonna Erasmus intensiivprojekt.

Kuopio Circle (2009–2010)
Ehitusteaduskonna NordPlus võrgustiku intensiivkursus.


  • Jaga: