Prindi

Välislähetuste stipendiumid

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium

Kristjan Jaagu riiklik stipendiumiprogramm pakub magistrantidele ja noorteadlastele stipendiumeid välismaal õppimiseks või teadustöö tegemiseks. Stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas näiteks: konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine, konsultatsioonid, suvekoolid. Korraga toetatakse kuni 30 päeva pikkust välismaal viibimist.

Lisainfo: https://harno.ee/kristjan-jaagu-stipendiumid

2021. a taotlusvoorude tähtajad:
1. märts 2021 (lähetused 1.04.2021 kuni 30.09.2021)
1. juuni 2021 (lähetused 1.07.2021 kuni 30.09.2022)
1. oktoober 2021 (lähetused 1.11.2021 kuni 30.09.2022)
1. detsember 2021 (lähetused 01.01.2022 kuni 30.09.2022)

Lähem info:
Kadri Kaldre (Stipendiumite ja toetuste büroo vanemspetsialist, HARNO)
+372 6999 397
kadri.kaldre@harno.ee


Eesti Teadusagentuuri Mobiilsustoetused

Mobiilsustoetused võimaldavad nii Eesti kui välisteadlastele teadustöö tegemist uues keskkonnas, mis laiendaks nende kogemusi ja koostöövõrgustikku ning pakuks võimalust töötada parimates teadusrühmades olenemata riigist.
Lisainfo: https://www.etag.ee/rahastamine/mobiilsustoetused/


Dora Pluss

Toetuse abil on võimalik osaleda välismaal toimuval erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või  muus erialases tegevuses (õppe- ja teadustööga seotud tegevused nagu raamatukogus töötamine, teadustööga seotud labori kasutamine, õppematerjali arendamine, töö juhendajaga, konsultatsioon, välitöödel osalemine vmt). Lühiajaline õpiränne välisriigis kestab kuni 30 kalendripäeva.

Virtuaalsel üritusel osalemist toetatakse juhul, kui COVID-19 levikust tulenevate piirangute tõttu ära jäänud üritus oleks toimunud välisriigis ja stipendiaadil on seal aktiivne roll (ettekanne, arutelus osalemine või selle juhtimine, artikkel konverentsi väljaandes vm, mis on kinnituskirjaga tõendatud).

Toetust saab taotleda isik, kes on õpirände toimumise hetkel:

  • Õppejõud või teadlane, kes ei ole vanem kui 35-aastane või kellel ei ole doktorikraadi kaitsmisest möödas rohkem kui 5 aastat. Vanemapuhkusel olnutel on võimalik piiranguid proportsionaalselt pikendada. Vanusepiirangut ei rakendata üliõpilastele.

Tähtaeg toetuse taotlemiseks: iga kuu 5. kuupäev. 

Toetuse taotlemine ning stipendiaatide valik toimub kõrgkoolis, toetuse maksab stipendiaadile Haridus- ja Noorteamet (HARNO). Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond.

DoRa Pluss info programmi kodulehel.

Dora taotlus

Dora taotlus palun saata Marta Mugurile.

Marta Mugur

Projektide koordinaator

marta.mugur[ät]tktk.ee

+372 666 4515

Ruum 107

 


  • Jaga: