Prindi

Projektid ja uuringud


Praktikasüsteemi arendamine Teenusmajanduse instituudis

Tallinna Tehnikakõrgkooli praktikasüsteemi arendamine

Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti nr 17728: “Nahkhiirte varjepaikade asukohtade uuring Kadrioru piirkonnas”  lõpparuanne. Lepingu periood: 01.07.2020-31.01.2021

Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti nr 16329: “Väljastpoolt Euroopa Liitu pärinevate ja Eesti turul olevate ehitusmaterjalide kaardistamine ning vastavate materjalide kiirgusohtlikkuse tuvastamine”  lõpparuanne. Lepingu periood:1.10.2019 -30.10.2020

Teostatud uuringud ja projektid ETISes

TTK LEAN (ASTRA meede) projekt.
Tallinna Tehnikakõrgkooli strateegilise võimekuse ja ressursikasutuse tõhustamine. “TTK LEAN” käsitleb terviklahendusena kõrgkooli strateegilise võimekuse ja ressursikasutuse tõhustamist. Projektiga töötatakse välja tulevikutrende arvestav kõrgkooli timmitud (LEAN) juhtimise toimemudel. Sellele tuginedes paranevad õppetöö läbiviimise tingimused ja koostöös ettevõtetega kasvab rakendusuuringute maht TTK tegevusvaldkondades (sh nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad). Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

Praktiliste oskuste edasiviiv jõud tööturul

Teenusmajanduse instituudi praktikasüsteemi arendamine

Väljastpoolt Euroopa Liitu pärinevate ja Eesti turul olevate ehitusmaterjalide kaardistamine ning vastavate materjalide kiirgusohtlikkuse tuvastamine.
KIKi 2019. aasta atmosfääriõhu kaitse programmi projekt nr 16329.
Projekti algus september 2019 ja lõpp 30. september 2020.

Lõppenud projektid
PRÕM_Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul
Praktilised oskused viivad edasi

Info rahvusvaheliste projektide kohta leiab siit.


  • Jaga: