Prindi

Tutvustus

Tallinna Tehnikakõrgkool (lühend TTK, ingl TTK University of Applied Sciences) on Eesti suurim riiklik tehnikavaldkonna rakenduskõrgkool, mille lõpetaja saab rakenduskõrghariduse diplomi. Alates 2019/2020. õppeaastast vastuvõetud üliõpilane saab õppekava täies mahus täitmisel bakalaureusekraadi. Kõrgkoolis õpib umbes 3200 üliõpilast. Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor on 2010. aastast ja 2015. aastal teiseks ametiajaks ametisse nimetatud professor Enno Lend.

Alates 2019/2020. õppeaastast saab õppida seitsmes instituudis tehnika, tootmise ja ehituse valdkonnas, teeninduse valdkonnas transporditeenuste õppesuunal, ärinduse, halduse ja õiguse valdkonnas ärinduse ja halduse õppesuunal ning tervise ja heaolu valdkonnas heaolu õppesuunal. Tallinna Tehnikakõrgkoolil on nendes õppekavagruppides tähtajatu õppe läbiviimise õigus ja õppe kvaliteet tagatud.

TTKs saab õppida päeva- ja kaugõppes, õpe kestab 3-3,5 ja 4 aastat eesti keeles. Õppe maht on 240 EAP. Tasemeõppe kõrval korraldab elukestva õppe keskus täienduskoolitusi. Kõrgkooli liikmeskonna õppe- ja teadusarendustöö fookus on Eesti tööturg ja ettevõtted, samas on koolil koostöö ka ligi poolesaja väliskõrgkooliga.

Tallinna Tehnikakõrgkooli akadeemilise struktuuri moodustavad instituudid ja keskused: arhitektuuri-, ehitus-, logistika-, ringmajanduse ja tehnoloogia, rõiva ja tekstiili ning tehnikainstituut, samuti teenusmajanduse instituut, reaalainete ning humanitaar- ja majandusainete keskus; lisaks on tugistruktuuriüksused. Kooli hoonetekompleksi kuuluvad õppe- ja administratiivruumid ning laborid ja praktiliste tööde ruumid. Siidisaba 7 asuvad kõrgkooli spordisaal ning rõiva ja tekstiili instituudi õppelaborid, Siidisaba 8 autotehnika õppelabor ja teedeehituse labor.

TTK tunnuslause – Usus est magister optimus – Praktika on parim õpetaja.

Missioon: Tallinna Tehnikakõrgkool on Eesti ühiskonna ja inseneeria arengu eestvedaja rakenduskõrghariduse ja teadmussiirde valdkondades.

Visioon: Tallinna Tehnikakõrgkool on tunnustatud, huvigruppide poolt hinnatud ja innovaatiline rakenduskõrgkool.

Põhiväärtused:
innovatiivsus – loovus, avatus, paindlikkus;
ettevõtlikkus – algatuslikkus, sihiteadlikkus, rakenduslikkus;
efektiivsus – säästlikkus, tulemuslikkus, vastutustundlikkus.

Sümboolika

Ajalugu

Kontaktandmed
aadress: Pärnu mnt 62, 10135 Tallinn
registrikood: 70003773
e-post: tktk[ät]tktk.ee
telefon: (+372) 666 4500


  • Jaga: