Prindi

Inglise keele kursus ehitusvaldkonna töötajatele

Sihtrühm ehitusvaldkonna spetsialistid
Toimumisaeg tellimisel, registreerumine ootenimekirja
Õppekavarühm ehitus ja tsiviilrajatised
Koolituse maht 24 akad h
Töökeel inglise keel
Õppevorm auditoorne õppetöö e-õppe toega
Hind 215 EUR

Koolituse sisu

Kursusel arendatakse erialaste teemade raames lugemise, kuulamise ja kõnelemise oskust. Iseseisev töö annab võimaluse omandada/laiendada erialast sõnavara õppematerjali raames(töö tekstide ja videotega, ülesannete lahendamine) Auditoorne töö arendab inglisekeelset suhtlemisoskust.  Rõhuasetus erialase sõnavara kasutamisel. Grammatikat õpitakse teemade kontekstis. Kursusel osalejatele võimaldatakse ligipääs täiendavale e-õppekursusele, mis pakub lisavõimalusi harjutamiseks, laiendades käsitletavate teemade ringi.

Kursuse teemad:

  1. Õppija keeleoskuse ja keeleõppe eesmärkide väljaselgitamine vestluse vormis.
  2. Erinevad valdkonnad ja ametid ehitussektoris; terminoloogia erinevus eesti ja inglise keeles.
  3. Ehitusprotsesside osapooled; dialoogid ja rollimängud.
  4. Oskustöölised ja-tööd; erialased tegusõnad ja nende kasutamine kontekstis.
  5. Ehitusmaterjalid; looduslikud ja tehismaterjalid.
  6. Ehitusmaterjalide omadused; tegu-, nimi- ja omadussõnade moodustamine.
  7. Hooneosad: seinad, katused, põrandad, vundamendid, avatäited.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • tunneb erialast baassõnavara ning oskab seda kasutada erialases suhtluses;
  • saab aru erialastest tekstidest, vajadusel tuletades termineid põhisõnavarast ning kasutades sobivat lisamaterjali

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

Annika Kangur, MA

Registreerumine

Registreeru koolitusele

Lisainfo

Eelduseks on inglise keele oskus vähemalt B1 tasemel.

Koolitus toimub vähemalt 10 osavõtja registreerumisel, maksimaalne grupi suurus 16 inimest. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. 

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK innovatsiooni- ja koolituskeskus. Kontaktid leiate siit.


  • Jaga: