Prindi

CAD projekteerimine

Sihtrühm tehnik-joonestajad, projekteerijad, tehnilise haridusega spetsialistid
Toimumisaeg 06.-31.01.2020
Õppekavarühm tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Koolituse maht 64 akad h
Töökeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õpe
Hind 1080 EUR

Tutvustus

AutoCAD programmi kasutamine jooniste ja ruumiliste mudelite valmistamiseks, andmete töötlemiseks, publitseerimiseks

Koolituse eesmärk on anda teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning oskusi ehitusjooniste vormistamiseks ja valmistamiseks, andmete töötlemiseks, ruumiliste mudelite valmistamiseks, muutmiseks, tehtud objekti esitluse tegemiseks.

Eeltingimused koolituseks: arvuti kasutamise oskus, eelteadmised joonestamisest, valmisolek iseseisvaks tööks.

Koolituse sisu

 • 2D-keskkonna kasutamine: joonestamine, jooniste muutmine ja täiendamine, joonisele mõõtmete kandmine; jooniste publitseerimine
 • Excel programmi kasutamine andmete töötlemiseks
 • Ruumiliste mudelite valmistamine 3D keskkonnas
 • Olemasoleva ruumi plaanistamine, ruumi mudeli valmistamine
 • Andmete täiendamine, edastamine
 • Reklaami (video ja plakat) valmistamine

Kursus lõpus tuleb sooritada graafiline ülesanne arvutiprogrammiga.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinud õppija on omandanud arvutiprogrammi AutoCAD kasutamise:

 • oskab jooniseid lugeda;
 • oskab jooniseid valmistada ja vormistada AutoCAD 2D keskkonnas, jooniseid edastada ning välja printida;
 • oskab valmistada ruumilisi mudeleid AutoCAD 3D keskkonnas;
 • oskab 3D mudeleid kasutada joonise vormistamiseks ja videoesitluse valmistamiseks;
 • oskab kasutada teatmematerjali (standardeid, parameetrite tabeleid);
 • oskab kanda joonise kujutistele mõõtmeid, tehnilisi märkusi ja tähistusi;
 • oskab mudelite andmeid kasutada.

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

Agu Eensaar (PhD), Olga Ovtšarenko (MSc), Vitali Retšnoi (PhD) ja Anne Uukkivi (PhD)

Tunniplaan

Koolitus toimub 3 päeval nädalas 6 akadeemilist tundi päevas.

Täpne tunniplaan valmib oktoobri kuus.

Registreerumine

Registreeru koolitusele

Lisainfo

Koolitus toimub vähemalt 5 osavõtja registreerumisel, maksimaalne grupi suurus 8 inimest. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. 

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK innovatsiooni- ja koolituskeskus. Kontaktid leiate siit.


 • Jaga: