Prindi

Ehitusjuht 6 – spetsialiseerumisalane baaskoolitus (tegevusalal – üldehituslik ehitamine)

Toimumisaeg 18.-26.10.2019
Õppekavarühm ehitus ja tsiviilrajatised
Koolituse maht 30 akad h, 23 TP
Töökeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õpe
Hind 275 EUR

Tutvustus

Õpingute alustamise tingimused: 

Ehitusjuht 6. tase kutse andmise kord  13.02.2019

Info lingil: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO_Fail/downloadFile/10539502

Täpsustavad küsimused ehitusjuht 6. tase kutse taotlemise ja vastava koolituse läbimise  vajaduse kohta palume esitada Eesti Ehitusettevõtjate Liidule e-posti aadressil eeel@eeel.ee või telefonil 687 0435.

Koolituse sisu

 1. Koormused
 2. Monteeritav raudbetoonkarkass
 3. Monoliitne raudbetoonkarkass
 4. Monteeritavad paneelmajad
 5. Teraskonstruktsioonid
 6. Kivikonstruktsioonid
 7. Puitkonstruktsioonid
 8. Hoonete rekonstrueerimine
 9. Ehitusstaatika
 10. Ehitustehnoloogilised nõuded ja üldeh.tööde korraldus objektil

Koolituse õpiväljundid

Koolituskava täies mahus läbinul on järgmised pädevused:

 • on saanud ülevaate hoonele mõjuvatest koormustest, konstruktsioonis tekkivatest sisejõududest ning kandevõime ja jäikuse tagamise põhimõtetest
 • omab ülevaadet betoon-, kivi-, puit- ja teraskonstruktsioonide tööpõhimõtetest ning tunneb vastavate konstruktsioonimaterjalide tähtsamaid omadusi
 • on saanud ülevaate enamkasutatavatest konstruktiivsetest sõlmlahendustest
 • omab ülevaadet betoon-, kivi-, puit- ja teraskonstruktsioonidega seotud juhendmaterjalidest
 • tunneb remont- ja rekonstrueerimistöödega seotud mõisteid ning nende tööde eripära
 • on saanud ülevaate põhilistest betoon-, kivi-, puit- ja teraskonstruktsioonidel esinevatest kahjustustest ning kaitsmise meetoditest
 • tunneb ehitustöödega seonduvaid põhimõisteid ning enamkasutatavaid tehnoloogilisi lahendusi
 • oskab rakendada nii ehituse ettevalmistusel kui platsioludes ehitustööde loogilist järjekorda ning tunneb tööjõuvajaduse, ajanormide, ehitusmehhanismide, materjalide rakendamise ja valikuga seotud põhimõtteid

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

Martti Kiisa (PhD), Dea Kuldorg (rakenduskõrg), Andres Kuningas (MSc), Anti Hamburg (MSc),  Aivars Alt (MSc)

Registreerumine

Registreeru koolitusele

Lisainfo

Koostööleping TTK- EEEL 24.08.2015

Täpsustavad küsimused vastava koolituse läbimise vajaduse kohta palume esitada Eesti Ehitusettevõtjate Liidule e-posti aadressil eeel@eeel.ee või telefonil 687 0435.

Õpikeskkonda Moodle sisenemiseks saab iga osaleja esimesel päeval vajaminevad paroolid. Lektorite materjalid leiate siit . 

Koolitus toimub vähemalt 15 osavõtja registreerumisel kursusele. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. 

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK innovatsiooni- ja koolituskeskus. Kontaktid leiate siit.


 • Jaga: