Prindi

Ehitusjuht (tase 6) baaskoolitus

Sihtrühm ehitusjuhid (tase 6)
Toimumisaeg 27.09-12.10.2019 (grupp on komplekteeritud)
Õppekavarühm ehitus ja tsiviilrajatised
Koolituse maht 44 akad h, 38 TP
Töökeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õpe
Hind 395 EUR

Tutvustus

Õpingute alustamise tingimused: 

Ehitusjuht 6. tase kutse andmise kord  13.02.2019

Info lingil:

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO_Fail/downloadFile/10539502

Täpsustavad küsimused ehitusjuht 6. tase kutse taotlemise ja vastava koolituse läbimise  vajaduse kohta palume esitada Eesti Ehitusettevõtjate Liidule e-posti aadressil eeel@eeel.ee või telefonil 687 0435.

Koolituse sisu

 1. Ehitusseadus ja ehitusalased õigusalused, lepingud (ETÜ)
 2. Tehnosüsteemid (seadmed) hoonetes
 3. Ehitustööde eelarvestamise alused
 4. Tuleohutuse tagamine ehitusel
 5. Ehitusfüüsika
 6. Ehitustoodete tõendamine
 7. Juhtimine ja ehituskorralduse alused
 8. Projektijuhtimise alused
 9. Ehitustööde dokumenteerimine (täitedokumentatsioon)
 10. Ehitusprojekt (EVS 932) ja selle osad
 11. Töö- ja terviseohutuse tagamine ehitusel
 12.  Normatiivdokumendid ehituses

Koolituse õpiväljundid

Koolituse õpiväljundid:
• tunneb ehitusala laiapõhjaliselt;
• valdab tööks vajalikke suhtlus- ja juhtimisoskusi;
• tunneb ja järgib ehitustegevust reguleerivat seadusandlust, tehnilisi norme, standardeid ja juhendmaterjale;
• tunneb ehituskonstruktsioone ja tehnosüsteeme ning nende ehitamise tehnoloogiat;
• tunneb ehitusmaterjale ja ehitustooteid;
• oskab ehitustöid dokumenteerida;
• tunneb ehitamiseks vajalikku projektdokumentatsiooni ja oskab seda analüüsida;
• oskab määrata ehitusmaksumust;
• tunneb hoonete haldamise ja hooldamise põhimõtteid;
• on võimeline tagama ehitustööde ohutust (sh töö- ja terviseohutus ning tuleohutus);
• oskab eetilisest aspektist hinnata erialase tegevuse rolli ja tagajärgi ühiskonnale;
• on suuteline omandatud teadmisi ja oskusi töös rakendama;
• on suuteline ennast pidevalt iseseisvalt erialaselt ja tööalaselt täiendama.

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

H. Johansoo (MA), A. Hamburg (MSc), P. Hamburg (MSc), V. Hartšuk (MSc), P. Vahter (MSc), A. Ramjalg (MA), E. Tammaru (MSc), E.Siim (MSc), M.Kiisa (PhD), P. Siitan (MSc)

Tunniplaan

Tunniplaan Ehitusjuht baaskoolitus 27.09-12.10.2019

Registreerumine

Registreeru koolitusele

Lisainfo

Koostööleping TTK- EEEL 24.08.2015

Täpsustavad küsimused ehitusjuht 6. tase kutse taotlemise ja vastava koolituse läbimise  vajaduse kohta palume esitada Eesti Ehitusettevõtjate Liidule e-posti aadressil eeel@eeel.ee või telefonil 687 0435.

Õpikeskkonda Moodle sisenemiseks saab iga osaleja esimesel päeval vajaminevad paroolid. Lektorite materjalid leiate siit. Kursus lõpeb eksamiga. Eksami sooritamine annab osalejale 38TP (inseneri täiendusõppe punkti).

Koolitus toimub vähemalt 15 osavõtja registreerumisel kursusele. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. 

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK innovatsiooni- ja koolituskeskus. Kontaktid leiate siit.


 • Jaga: