Prindi

Füüsika ettevalmistuskursus

Sihtrühm varem keskhariduse omandanud või kutsekooli lõpetanud kõrgkooli sisseastujad
Toimumisaeg 02.11-30.11.2019
Õppekavarühm tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Koolituse maht 26 akad h
Töökeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õpe
Hind 110 EUR

Tutvustus

Kursuse eesmärgiks on ette valmistada füüsikas nii gümnaasiumi kui ka kutseõppeasutuse lõpetajaid, kelle järjepidevus õpingutes on katkenud, õpingute jätkamiseks TTK inseneriõppes.

Edukal eksami sooritamisel ja TTK-sse kandideerimisel lisandub 0,5 lisapunkti vastuvõtu punkti summale.

Koolituse sisu

 1. ÜLDIST. SKAALARID JA VEKTORID
  • Tehted vektoritega
 2. KINEMAATIKA ALUSED
  • Kulgliikumise kinemaatika
  • Ringliikumise kinemaatika
 3. DÜNAAMIKA ALUSED
  • Kulgliikumise dünaamika
  • Pöördliikumise dünaamika
 4. TÖÖ. VÕIMSUS. ENERGIA
  • Töö, võimsus
  • Kineetiline energia
  • Potentsiaalne energia
  • Energia jäävuse seadus
 5. VÕNKUMINE
  • Harmooniline võnkumine (põhivõrrad, parameetrid)
  • Matemaatiline ja füüsikaline pendel
 6. LAINED
  • Lained elastses keskkonnas, (laine põhivõrrand, parameetrid)
  • Helilained, akustika elemendid
  • Valguslained, omadused
 7. MOLEKULAARFÜÜSIKA.
  • Kehade siseenergia
  • Termodünaamika 1. printsiip
  • Isotermiline protsess
  • Isobaariline protsess
  • Isohooriline protsess
  • Ideaalse gaasi olekuvõrrand (Clapeyroni võrrand)
 8. ELEKTROSTAATILINE VÄLI
  • Laengute vastastikune toime (Coulomb’i seadus)
  • Elektrimahtuvus
  • Kondensaator
  • Elektrivool
  • Elektromotoorne jõud
  • Ohmi seadus(-ed)
 9. MAGNETVÄLI.
  • Magnetväli vaakumis.(Ampère’i seadus)
  • Biot’-Savart’-Laplace’i seadus
 10. ELEKTROMAGNETILINE INDUKTSIOON
  • Elektromagnetilise induktsiooni olemus
  • Faraday seadus
  • Lenzi reegel
 11. ELEKTROLÜÜS
  • Elektrolüüs, Faraday seadused
  • Elektrolüüsi kasutamine tehnikas

Koolituse õpiväljundid

Kursuse läbinud:

 • omab süvendatud teadmisi füüsikas
 • tunneb ja põhjendab individuaalseid õppimisvajadusi ja arenguvõimalusi
 • on võimeline alustama tasemeõppe õpinguid rakenduskõrgkoolis

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

Agu Eensaar, PhD

Tunniplaan

Tunniplaan 

Laupäeval, 02.11.2019 kell 10.00-15.15(6 akad h) ruum 315

Laupäeval, 09.11.2019 kell 10.00-15.15(6 akad h) ruum 315

Laupäeval, 16.11.2019 kell 10.00-15.15(6 akad h) ruum 315

Laupäeval, 23.11.2019 kell 10.00-15.15(6 akad h) ruum 315

Laupäeval, 30.11.2019 kell 10.00-11.30(2 akad h) EKSAM ruum 315

Registreerumine

Registreeru koolitusele

Lisainfo

Koolitus toimub vähemalt 15 osavõtja registreerumisel, maksimaalne grupi suurus 20 inimest. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või edasi lükata õppegrupi täitumiseni. 

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK innovatsiooni- ja koolituskeskus. Kontaktid leiate siit.


 • Jaga: