Prindi

Inglise keele täienduskoolitus tehnikavaldkonnas

Sihtrühm Tehnikavaldkonna töötajad/õppijad, kelle keeletase on A1-A2. Kursus ei sobi õppijatele, kel puuduvad algteadmised inglise keelest.
Toimumisaeg tellimisel, registreerumine ootenimekirja
Õppekavarühm tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Koolituse maht 24 akad h
Töökeel inglise keel
Õppevorm auditoorne õpe, e-õpe
Hind 215 EUR

Tutvustus

Sissejuhatava keelekursuse eesmärk on suurendada õppija enesekindlust inglise keele kasutamisel ning valmistada ta ette erialase inglise keele kursuseks, mille edukas läbimine toetab sujuvamat integratsiooni nii rahvusvahelistesse tegevustesse inseneriõpingute jooksul (näiteks ingliskeelsed erialaloengud, rahvusvahelised projektid, vahetusprogrammid) kui ka vilistlaste paremat rakendumist tööturul. Kursus arendab kõiki vajalikke keelelisi osaoskusi: lugemist, tekstist arusaamist, kõnelemist, keskendudes grammatikale ja lause- ja sõnavaraõpetusele. Erilist tähelepanu pööratakse tehnilise sisuga tekstide mõistmisele. Tehnilistele tekstidele on omased väga mitmekesised grammatilised struktuurid, mille puudulik mõistmine takistab otseselt ka arusaamist tekstist. Tänapäeva inseneri töö lahutamatuks osaks on aga info hankimine, kasutades selleks algallikaid (manuaalid, programmide juhendid, tehnoloogiate kirjeldused, uuringud, teadustööd), mida sageli pole veel jõutud tõlkida eesti keelde. Tehnilistest tekstidest arusaamist hõlbustab üldtehnilise sõnavara valdamine ning ülevaate omamine olulisimatest grammatilistest struktuuridest. Eelnimetatud pädevuse tõstmiseks  on õppejõud koostanud vajaliku abimaterjali ning sobilikud harjutused.

Kursus koosneb auditoorsetest tundidest (24 akad.h) ja iseseisvast tööst e-kursusel (56 akad.h) ning õpitakse ja korratakse peamisi keeleoskusi läbi viie tehnikavaldkonna teema.

Koolituse sisu

  1. Lauseehitus (õpitakse hoonete ehituse kontekstis)

Õpitakse koostama lauseid ja järjestama lauseosi nii, et õppija suudaks väljendada oma mõtteid loogiliselt ja arusaadavalt. Sissejuhatus ajavormidesse. (4 akad.h)

  1. Ajavormid (õpitakse transpordi ja logistika kontekstis)

Õpitakse peamisi inglise keele ajavorme, et osata anda infot tehtud, tegemisel olevate ja plaanitud tegevuste kohta; kõige olulisem osa inglise keele grammatikas. (6 akad.h)

  1. Umbisikuline tegumood (õpitakse masinaehituse kontekstis)

Õpitakse passiivi moodustamist ja selle mõistmist; oluline oskus erialastest tekstidest aru saamiseks. (6 akad.h)

  1. Tingimuslused (õpitkse tehnomaterjalide kontekstis)

Õpitakse koostama lauseid, mis sisaldavad tingimusi ja tagajärgi sõltuvalt tõenäolisusest; oluline oskus erialaste uurimustööde mõistmiseks ja kirjutamiseks. (4 akad.h)

  1. Hääldus (õpitakse tekstiilieriala kontekstis)

Õpitakse hääldusreegleid ning kuidas neid kõnes rakendada. Kordamine. (4 akad.h)

Koolituse õpiväljundid

Õppija:

  • oskab hääldada lihtsamaid sõnu ning lugeda lihtsamaid tekste õige hääldusega.
  • oskab oma mõtteid selgelt väljendada, kasutades lihtsamaid lausestruktuure, ajavorme, umbisikulist tegumoodi ja tingimuslauseid.
  • valdab käsitletavate moodulite piires baassõnavara hoonete ehituse, tekstiili, transpordiliikide, masinaehituse ja tehnomaterjalide kohta.

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

Annika Kangur, MA; Maie Kuning, MA; Lea Püss, MA

Registreerumine

Registreeru koolitusele

Lisainfo

Koolitus toimub vähemalt 14 osavõtja registreerumisel, maksimaalne grupi suurus 20 inimest. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. 

NB! Individuaalõppe võimalus kokkuleppel, küsi hinda!

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK innovatsiooni- ja koolituskeskus. Kontaktid leiate siit.

 


  • Jaga: