Prindi

Keevitusroboti operaatori algkursus. Yaskawa Motoman MH-12 programmeerimine

Sihtrühm keevitaja, keevituskoordinaator
Õppekavarühm mehaanika ja metallitöö
Koolituse maht 16 akad h
Töökeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õpe, praktiline õpe
Hind 420 EUR

Tutvustus

Koolituse eesmärk on anda osalejale baasteadmised tööstusrobotite olemusest, üldehitusest ja programmeerimisest. Samuti oskus tagada tööstusrobotite tehniline korrasolek, oskuslik kasutamine, ohutus ja läbi praktilise õppe tõsta koolitusel osaleja kvalifikatsiooni tööturul.

Koolituse sisu

Koolituse teoreetiline osa:

 • Sissejuhatus ja üldine info (ohutu/sihtotstarbeline/mittesihipärane kasutamine robotsüsteemis, Terminid, Ohutus)
 • Robotmanipulaator ja süsteemi osad
  • Roboti kontrolleri ülevaade
  • Programmeerimise pult PP
  • Režiimid
 • Roboti koordinaatsüsteemid ja toimingud
 • Üldised toimingud
  • Koordinaatide süsteemid ja telgede toimingud
  • Taas-esitamine (töörežiim)
  • Seiskamine, taas-käivitamine
 • Tööde redigeerimine/ mugavus-funktsioonid
  • Tööde kopeerimine/muutmine
  • Kustutamine
  • Paralleelne nihkefunktsioon
  • PAM funktsioon
  • Peegelnihke funktsioon
  • Alamprogrammide väljakutsumine
  • Vigade tuvastamine/kõrvaldamine

Koolituse praktiline osa:

 • Koordinaatsüsteemid ja piirangud
 • Juhtpult ja menüü
 • Liikumistüübid ja harjutusülesanded
 • Abikäsud programmi koostamiseks
 • Tööreziimid ja programmi simuleerimine
 • Mugavus-funktsioonide harjutused

Koolituse õpiväljundid

Koolitusel läbinu:

 • tunneb ohutusnõudeid keevitusrobotiga töötamisel ja ohte
 • tunneb robotsüsteemi osasid (kontroller, manipulaator, juhtpult)
 • tunneb erinevaid koordinaatsüsteeme
 • tunneb töörežiime
 • oskab koostada lihtsamaid tööprogramme
 • oskab redigeerida keevitusprogramme
 • oskab kasutada abifunktsioone
 • oskab kõrvaldada lihtsamaid veateateid

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

Madis Moor, MSc

Registreerumine

Registreeru koolitusele

Lisainfo

Koolitus toimub vähemalt 4 osavõtja registreerumisel, maksimaalne grupi suurus 6 inimest. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. 

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK innovatsiooni- ja koolituskeskus. Kontaktid leiate siit.


 • Jaga: