Prindi

Keevitustööde algõpe (keevitaja tase 3)

Sihtrühm eelneva metallitöö kogemusega täiskasvanud
Toimumisaeg tellimisel, registreerumine ootenimekirja
Õppekavarühm mehaanika ja metallitöö
Koolituse maht 40 akad h
Töökeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õpe, praktiline õpe
Hind 580 EUR

Tutvustus

Täienduskoolituse õpiväljundid vastavad keevitaja, tase 3 kutsestandardi nõuetele.

Keevitustööde algõpe. Tööohutusnõuded ja töökoha korraldamine keevitustöödel,  keevitusmaterjalid, tarindi koostamine vastavalt joonisele, keevitusseadmete seadistamine, keevitusliidete teostamine ning järeltöötlus ja tulemuste kontroll.

Õpingute alustamiseks on soovitav eelnev metallitöö kogemus (nt lukksepana, treialina, freesijana, APJ seadmete operaatorina vm).

Koolituse sisu

KEEVITUSTÖÖD

Teooria 10 tundi

 • tööohutusnõuded keevitustöödel
 • nõuded töökoha ettevalmistusele ja keevitustöödele
 • keevitamisel kasutatavad seadmed
 • keevitusmaterjalide tähistus ja valik
 • keevisõmbluste asendid, liigid ja tähistamine
 • keevitustehnoloogia alused
 • keevisõmblustes tekkivad vead ja nende tekkimise põhjused

Praktiline töö 30 tundi

 • keevitustööd MMA, MIG/MAG seadmetega
 • seadmete häälestamine ja hooldamine
 • detailide ja konstruktsioonide ettevalmistus
 • keevitusgaaside omadused, markeerimine, valik ja käsitlemine
 • keevise järeltöötlus
 • keevitustöödel tekkivate deformatsioonide vähendamise põhimõtted

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • järgib töötervishoiu ja -ohutusnõuded töökoha ettevalmistamisel ja keevitustööde teostamisel
 • tunneb keevitustöödel kasutatavaid keevitusmaterjale ja -seadmeid
 • peab kinni tähtaegadest ja tehnoloogilisest juhendist. Valmistab tooteid, järgides kvaliteedinõudeid ja tehnilist joonist
 • oskab hinnata keevisõmbluses tekkivaid vigu ja nende tekkimise põhjuseid

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

Ruubo Roots, MSc; Vello Vainola, MSc

Registreerumine

Registreeru koolitusele

Lisainfo

Koolitus toimub vähemalt 5 osavõtja registreerumisel, maksimaalne grupi suurus 10 inimest. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. 

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK innovatsiooni- ja koolituskeskus. Kontaktid leiate siit.

 


 • Jaga: