Prindi

Laotööprotsesside juhtimine

Sihtrühm praegused ja tulevased laojuhid, laojuhtimisega kokku puutuvad spetsialistid.
Õppekavarühm transporditeenused
Koolituse maht 16 akad h
Töökeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õpe
Hind 280 EUR

Tutvustus

Kursuse eesmärgiks on anda osalejatele teadmisi, kuidas ladu efektiivselt tööle panna. Muuhulgas oskab osaleja planeerida laopindu, laosisustust, tõsteseadmeid ning tööjõudu. Osaleja suudab terviklikult näha laos toimuvaid protsesse, nende seoseid tehnoloogiate ja erinevate ressurssidega.

Koolituse sisu

Protsessid ja toimingud ladudes.

Protsessi komponentide tutvustus ja analüüsivõimalused( laotõstukid, laosisustus, tehnoloogiad ja IT infrastruktuur).

Laoprotsesside juhtumianalüüsid( iga koolitusel osaleja saab võtta aluseks probleemse koha tööelust ning kasutades õpitud teadmisi ja tööriistu, leida olukordadele lahendused).

Koolitusel kasutatakse lao simulatsiooniprogrammi CLASS.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu teab ja tunneb:

  • erinevaid laoriiulite tüüpe ja riiulite kasutamisvõimalusi
  • erinevaid kaupade hoiustamisvõimalusi ja –tehnoloogiaid
  • erinevaid tõstukitüüpe ja nende kasutamise võimalusi
  • erinevaid laotehnoloogiaid ja nende kasutamise võimalusi
  • kauba käitlemise viise ja meetodeid tõste- ning transpordiseadmetega
  • ladude IT infrastruktuuri
  • lao töö põhitoiminguid
  • laotoimingute jälgimise ja mõõtmise viise ning võimalusi
  • lao juhtimise põhimõtteid

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

Tarmo Saremat, MSc

Registreerumine

Registreeru koolitusele

Lisainfo

Koolitus toimub vähemalt 6 osavõtja registreerumisel. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. 

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK innovatsiooni- ja koolituskeskus. Kontaktid leiate siit.


  • Jaga: