Prindi

Mootorsõidukijuhi õpetajate libedasõidu riskivältimise koolitus

Sihtrühm mootorsõidukijuhi õpetajad
Toimumisaeg kevad 2020
Õppekavarühm tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Koolituse maht 30 akad h
Töökeel eesti keel
Õppevorm transporditeenused
Hind 450 EUR

Tutvustus

Teoreetiline ja praktiline õpe toimetulekuks B-kategooria juhtimisõigust taotlevate isikute koolitamiseks libedates teeoludes.

Vastavalt 2015 aasta Majandus- ja taristuministri määrusele nr 125 „Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni nõuded, õpetajakoolituse ja õpetaja täienduskoolituse korralduse nõuded ning mootorsõidukijuhi õpetamise õigust tõendava tunnistuse taotlemise, väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord“ (vastu võetud 15.10.2015) tuleb mootorsõidukijuhi õpetajal, kellel ei olnud õigust  enne nimetatud määruse jõustumist libedasõidu riskivältimise õpet läbi viia, läbida libedasõidu riskivältimise õpe täienduskoolituse raames.

Koolituse sisu

  • Ohtlike olukordade ennetamine.
  • Sõiduki käitumine libedal teel (äkkpidurdus, kõrvalepõige, liikumine kurvis).
  • Toimetulek erinevates olukordades.

Koolituse õpiväljundid

  • Mõistab ja oskab tegutseda äkkolukordades libedate teeolude korral
  • Oskab läbi viia B-kategooria mootorsõidukijuhi õpetamist libedates teeoludes

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

Sven Kreek, MA

Autosõit OÜ vajaliku pädevuse ja kvalifikatsiooniga koolitajad

Registreerumine

Registreeru koolitusele

Lisainfo

Koolitus toimub vähemalt 10 osavõtja registreerumisel koolitusele “Mootorsõidukijuhi õpetaja baaskoolitus (B-kategooria)”. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. 

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK innovatsiooni- ja koolituskeskus. Kontaktid leiate siit.


  • Jaga: