Prindi

Maanteeveol töötava ohutusnõustaja kursus / täienduskoolitus

Sihtrühm maanteeveol töötavad spetsialistid
Toimumisaeg 19-22.11.2019
Õppekavarühm transporditeenused
Koolituse maht 30 akad h baaskoolitus / 8 akad h täienduskoolitus
Töökeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õpe
Hind 370 EUR baaskoolitus / 150 EUR täienduskoolitus (individuaalõppe hind 630 EUR baaskoolitus / 195 EUR täienduskoolitus)

Tutvustus

Alates 09.07.2017 on koolituskursuse läbinud isikul võimalik ohtlike veoste veo ohutusnõuniku koolitustunnistust taotleda kõikides Maanteeameti teenindusbüroodes. Tunnistuse väljastamise aluseks on Tallinna Tehnikakõrgkooli poolt esitatud eksami protokoll (esitatakse TTK poolt Maanteeametile elektrooniliselt) ja tasutud riigilõivud (riigilõivu saab tasuda ka Maanteeameti teenindusbüroodes kohapeal).

Koolitustunnistuste kehtimise reeglid:

 • Isiku viis aastat hakkab jooksma eksami sooritamise kuupäevast (kui isik sooritas eksami 09.07.2017, siis tunnistus kehtib kuni 09.07.2022).
 • Kui isikul on kehtiv tunnistus ja läbitud uus koolitus (kas esma-või täiendkoolitus) ning tunnistus kehtib vähem, kui aasta, siis uus tunnistus hakkab kehtima eelneva tunnistuse lõpust + 5 aastat).
 • Kui isikul on kehtiv tunnistus ja läbitud uus koolitus (kas esma-või täiendkoolitus) ning see kehtiv rohkem kui aasta, siis uus tunnistus hakkab kehtima eksami sooritamise kuupäevast + 5 aastat.
 • Isik võib alati täienduskoolituse asemel valida esmakoolituse ning see pikendab samuti ohutusnõuniku tunnistust.
 • Kui isiku ohutusnõuniku tunnistus on kehtetu, siis täienduskoolitusega pikendada ei saa (peab jõudma kehtiva tunnistuse ajal uut taotlema).

Kui varasemalt on läbitud maanteeohutusnõustaja baaskoolitus, on võimalik osaleda 1-päevasel täienduskoolitusel ja sooritada eksam.

Koolituse sisu

 • Ohutusnõustaja õiguslikud alused  Ohtlike veoste klassifitseerimine.
 • Saadetiste märgistamine ohumärgistega. Veovahendi tähistamine ohumärgistega ja ohtliku veose tunnusmärgiga.
 • Üldised pakendamise nõuded (pakendite tüübid, koodid, markeerimine, katsetamine).
 • Ohtlike kaupade saatmine parvlaeval. Ohud pakitud kemikaalide veol.
 • Veokis olevad dokumendid (veokiri, ohutusjuhend jt). Ainete nimekirja struktuur, identifitseerimine. Piiratud koguste ja väikeste koguste vedu, veetavate koguste piirangud ja koguste erandid.
 • Liikluseeskirjad ja piirangud, parkimine, valvamine.
 • Kaubasaatja ja vedaja kohustused ohtliku kauba veol. Veoga kaasnevad lisatoimingud.
 • Nõuded transpordivahenditele ja paakidele. Meeskonna kutseõpe. Ohutusjuhendite kasutamine, meeskonna individuaalsed kaitsevahendid.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • tunneb ettevõtja tegevusega seoses oma ülesandeid;
 • tunneb rahvusvahelisi regulatsioone;
 • teab ohtliku kaubaveoga seotud õnnetuste tekke põhjuseid ja eeldatavaid tagajärgi;
 • tunneb ennetavaid ja tagajärgi likvideerivaid tegevusi ja aruandlust.

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus.

Lektorid

Tõnu Mägi (MSc), Jaak Arro (MSc)

Tunniplaan

 1. 19.11.2019 kell 9.00-16.00 lektor Tõnu Mägi
 2. 20.11.2019 kell 9.00-16.00 lektor Tõnu Mägi
 3. 21.11.2019 kell 9.00-14.30 lektor Jaak Arro
 4. 22.11.2019 kell 9.00-14.00 lektor Tõnu Mäg; kell 14.00-16.00 EKSAM

Registreerumine

Registreeru koolitusele

Lisainfo

Koolitus toimub vähemalt 6 osavõtja registreerumisel põhikursusele. Kui koolitusele registreerub 3-5 inimest, on võimalik koolitus läbi viia individuaalõppe vormis. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või edasi lükata õppegrupi täitumiseni.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK innovatsiooni- ja koolituskeskus. Kontaktid leiate siit.


 • Jaga: