Prindi

Metallide keevitustehnoloogia

Sihtrühm keevitaja kutsekvalifikatsiooni taotlejad
Toimumisaeg tellimisel, registreerumine ootenimekirja
Õppekavarühm mehaanika ja metallitöö
Koolituse maht 60 akad h
Töökeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õpe, praktiline õpe
Hind 730 EUR

Tutvustus

Kursuse lõpetajad omandavad keevitajana töötamise teadmised ja praktilised oskused. Kursusel osalemiseks on vajalik eelnev metallitöö kogemus.

Koolituse sisu

Teoreetiline kursus 12 akadeemilist tundi

 • Tööohutusnõuded keevitustöödel
 • Nõuded töökoha ettevalmistusele ja keevitustöödele
 • Keevitamisel kasutatavad seadmed
 • Keevitusmaterjalide tähistus ja valik
 • Keevisõmbluste asendid, liigid ja tähistamine
 • Keevitustehnoloogia alused
 • Keevisõmblustes tekkivad vead ja nende tekkimise põhjused
Praktiline kursus 48 akadeemilist tundi

 • Keevitustööd MMA, MIG/MAG seadmetega
 • Seadmete häälestamine ja hooldamine
 • Detailide ja konstruktsioonide ettevalmistus
 • Keevitusgaaside omadused, markeerimine, valik ja käsitlemine
 • Keevise järeltöötlus
 • Keevitustöödel tekkivate deformatsioonide vähendamise põhimõtted

Koolituse õpiväljundid

Kursuse läbinu

 • tunneb ja täidab keevituse alast ohutustehnikat
 • kasutab isikukaitsevahendeid ja eririietust
 • valdab teraste keevitatavuse üldpõhimõtteid
 • oskab korraldada töökohta, valida tootmis- ja abivahendeid
 • oskab seadistada keevitusseadmeid ja valida õiged režiimid
 • oskab teha käsikaarkeevitustöid ja detaile järeltöödelda
 • valdab poolautomaatkeevitustehnoloogiat ja detailide järeltöötlemist

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus (keevitaja, tase 3)

Lektorid

 Ruubo Roots (MSc), Vello Vainola (MSc)

Registreerumine

Registreeru koolitusele

Lisainfo

Koolitus toimub vähemalt 6 osavõtja registreerumisel. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. 

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK innovatsiooni- ja koolituskeskus. Kontaktid leiate siit.


 • Jaga: