Prindi

Motiveeriva intervjueerimise harjutustunnid

Sihtrühm motiveeriva intervjueerimisel huvilised
Koolituse maht 4 x 2 tundi
Töökeel eesti keel, inglise keel
Õppevorm praktiline õpe
Hind tasuta

Tutvustus

Harjutame nõustamise baasoskuseid motiveeriva intervjueerimise (MI) võtmes. Püüame neid lihvida igapäevaseks mugavamaks kasutamiseks  ja arutleme selle üle, miks me seda kõike teeme. Lähemalt MI kohta saab lugeda: emita.ee

Koosarenemise eesmärk on olla üksteisele kasulik, pakkudes MI treenerite praktiseerimisvõimalusi ning võimalusi katsetada erinevate harjutuste läbiviimist ja osalejatele sealjuures praktiliste oskuste  arendamist vabas ja turvalises õhkkonnas. Igal tunnil võtame fookusesse ühe nõustamise baasoskuse: peegeldused, küsimused, toetusavaldused, info jagamine.

Koolituse õpiväljundid

  • Analüüsib peegelduste eesmärgipärasust ja oskab seda praktikas rakendada
  • Kasutab teadlikult erineva eesmärgiga küsimusi
  • Mõistab toetusavalduste olulisust ja katsetab sobivas olukorras nende kasutamist
  • Oskab jagada infot viisil, mis ei tekita vastupanu

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolituse tõend

Lektorid

Raili Juurikas, MA; Betty-Maria Märk, BA; Elina Malleus, MA 

Tunniplaan

Tallinna Tehnikakõrgkool Pärnu mnt 62 ruum 326

18.02.2019

21.03.2019

16.04.2019

22.05.2019

Kell 16.00-18.00

Lisainfo

Harjutustunnid on tasuta.

Maksimaalne osalejate arv 15 inimest.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK humanitaar- ja majandusainete keskus. Kontaktid leiate siit.


  • Jaga: