Prindi

Ostujuhtimise praktiline koolitus

Sihtrühm Praegused ja tulevased ostujuhid, ostjuhtimisega kokku puutuvad spetsialistid.
Õppekavarühm transporditeenused
Koolituse maht 8 akad h
Töökeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õpe
Hind 175 EUR

Tutvustus

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade ostujuhtimise toimimisest ning analüüsida ostujuhtimise protsessi peamiste võtmesõnade kaudu. 

Koolituse sisu

Ostujuhtimisest üldisemalt – milline on ostujuhi või ostja roll erinevates ettevõtetes, ostujuhi eetika, nõudmised ostujuhile, veidi teooriat, millised suunad ja mis see teoreetiliselt endast kujutab, ostueetika.

Tarnijad (tarnijate valik, hindamine, töö tarnijatega, lepingud-millele tuginedes teha valik, kui mitu tarnijat on justkui samal positsioonil). Töö tarnijatega lepinguta.

Varud-varude juhtimine, omahind (erinevad varude haldamise võimalused ja vajadused, kolmanda osapoole poolt hallatavad varud).

Läbirääkimised (ostja positsioon muutuval turul, kuidas ühel või teisel juhul kõige tulemuslikumalt oste juhtida).

Tegijail juhtub ehk erinevad võimalikud apsud ostujuhi töös. Kuidas neid ära hoida ja lahendada. Reklamatsioonid.

Kokkuvõte, grupitöö

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu 

  • omab ülevaadet ostujuhi rollist ettevõttest

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

Piret Reeveer, BA

Tunniplaan

Tunniplaan 

9.00-12.15 koolitus ruum 122

12.45-13.30 lõuna

13.30-16.45 koolitus ruum 122

Registreerumine

Registreeru koolitusele

Lisainfo

Koolitus toimub vähemalt 8 osavõtja registreerumisel. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. 

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK innovatsiooni- ja koolituskeskus. Kontaktid leiate siit.


  • Jaga: