Prindi

Radooni olemus, seadusandlus ja mõõtmine

Sihtrühm asutuste ja ettevõtete keskkonnavolinikud, töökeskkonna spetsialistid, hoonete valdajad, majaomanikud
Õppekavarühm keskkonnakaitsetehnoloogia
Koolituse maht 8 akad h
Töökeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õpe
Hind 155 EUR

Tutvustus

Koolitusel saadakse põhjalik ülevaade radoonist, selle allikatest ja sellega seotud riskidest. Tutvutakse radooni mõõte- ja tõrjevõtetega ning saadakse põhjalik ülevaade kehtivast radoonialasest seadusandlusest.

Koolituse eesmärk on valmistada ette kompetentseid spetsialiste Eesti Keskkonnaministeeriumi radoonialase määruse nr. 28: „Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel” elluviimiseks.

Seadusandlus:

Määrus 30.07.2018

Koolituse sisu

 1. Sissejuhatus: radoonist, selle omadustest, esinemisest looduses, tema isotoopidest, tervist kahjustavast toimest, 2018. aastast kehtima hakkanud seadusandlikest aktidest.
 2. Tutvumine baasdokumentatsiooniga (Directive 2013/59/EURATOM, EVS 840:2017, EVS 11665-x, Radooni mõõtmise juhend (Keskkonnaministerium).
 3. Radooni aktiivsuskontsentratsiooni pikaajalisest mõõtmisest siseruumide õhus kiledosimeetriga.
 4. Eesti geoloogiline ehitus ja radooni esinemine.
 5. Radoonitõrje meetmetest uutes ja vanemates majades.
 6. Praktiline tutvumine mõõteriistadega ning (maapinna) õhus radooni aktiivsuskontsentratsiooni praktiline määramine.
 7. Test

 

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • oskab hinnata konkreetsete (töö)ruumide radooniriski;
 • oskab soovitada optimaalseid meetmeid siseõhu radoonikontsentratsiooni vähendamiseks;
 • oskab kasutada radooni kontsentratsiooni mõõteseadmeid

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

Rein Koch (PhD) TTK dotsent;

Reelika Runnel (MA) Keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna nõunik;

Alar Polt (MA) Keskkonnaameti kiirgusosakonna kiirgusseire peaspetsialist  

Registreerumine

Registreeru koolitusele

Lisainfo

Koolitus toimub vähemalt 6 osavõtja registreerumisel. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. 

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK innovatsiooni- ja koolituskeskus. Kontaktid leiate siit.


 • Jaga: