Prindi

Reoveepuhastusprotsesside modelleerimine algajatele

Sihtrühm Välisveevarustuse ja -ja kanalisatsiooninsenerid, reoveepuhastite tehnoloogid
Toimumisaeg 27.09.2019
Õppekavarühm ehitus ja tsiviilrajatised
Koolituse maht 8 akad h, 10,6 TP
Töökeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õpe
Hind 175 EUR

Tutvustus

Reoveepuhastite modelleerimine annab hea võimaluse tehnoloogidele oma opereerimisotsuste kontrollimiseks/analüüsimiseks ning inseneridele sisendi oma projekti täiustamiseks/optimeerimiseks.

Eesmärk on anda inseneridele, reoveepuhastite tehnoloogidele esimesed oskused reoveepuhastite modelleerimises. Kursuse käigus tutvustakse kahte tarkvara GPS-X ja SUMO ning viiakse läbi põhilised harjutused reoveepuhastite ja puhastusprotsesside optimeerimiseks ning opereerimiseks.

Koolituse sisu

Erinevate reoveepuhasutsprotsesside mudelite tutvustamine: biokileprotsess, aktiivmudaprotsess, annuspuhasti, järelsetiti, settekäitlus, keemiline reoveepuhastus jne. Lisaks viiakse kursuse käigus läbi järgmised harjutused:

 • mudeli koostamine ja kalibreerimine;
 • viibeaja-, temperatuuri-, reostuskoormuse mõju aktiivmudaprotsessile;
 • lämmastikuärastus;
 • fosfori keemiline ärastus;
 • mudavanuse ja lahustunud hapniku mõju nitrifikatsioonile;
 • süsiniku defitsiidi mõju denitrifikatsioonile;
 • järelsetiti optimeerimine-opereerimine;
 • massibilansid;
 • 1-2 teemat osalejate soovil.

Koolituse õpiväljundid

 • Tunneb põhilisi reoveepuhastite modelleerimistarkvarasid;
 • Oskab koostada lihtsaid reoveepuhastite mudeleid;
 • Oskab kasutada modelleerimistarkvara oma igapäeva töös, et võtta vastu otsuseid reoveepuhasti opereerimisel ja optimeerimisel.

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

Erki Lember, PhD

Tunniplaan

Tunniplaan Reovee _27.09.2019

Registreerumine

Registreeru koolitusele

Lisainfo

Koolitus toimub vähemalt 6 osavõtja registreerumisel, maksimaalne grupi suurus 10 inimest. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. 

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK innovatsiooni- ja koolituskeskus. Kontaktid leiate siit.


 • Jaga: