Prindi

Rõivakollektsiooni koostamine

Sihtrühm Inimesed, kes on huvitatud rõivakollektsiooni disainimise põhimõtetest ja kavandamisest. Koolitusel osalemise eeltingimuseks on teadmised materjaliõpetusest, rõiva drapeerimisest figuuril ning Kaledo või Adobe Illustrator programmide tundmine (tööjoonised mudelitele).
Õppekavarühm tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine
Koolituse maht 24 akad h
Töökeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õpe
Hind 255 EUR

Tutvustus

Koolituse eesmärgiks on omandada oskus kavandada ja kujundada rõivakollektsioone. Koolitus arendab õppijate esteetilist maitset ja loomingulist mõtlemist. 

Koolitus sisaldab 10 akad h auditoorset õpet ja 14 akad h juhendatud iseseisvat õpet.

Õpingute alustamise tingimused:

Teadmised materjaliõpetusest, rõiva drapeerimisest figuuril, prpgrammide Kaledo või Adobe Illustrator tundmine (tööjoonised mudelitele)

Koolituse sisu

 • Rõivakollektsioonide loomise põhimõtted
 • Rõivakollektsiooni loomine: disainimise põhimõtted
 • Rõivakollektsiooni loomine: mudelite tehnilised joonised erialase tarkvaraga
 • Turu-uuringute läbiviimine: turu ja sihtgrupi analüüsimine
 • Turu-uuringute tulemuste esitlemine
 • Moeuuringute läbiviimine: värvi-, moe- ja kangatrendide analüüs
 • Moeuuringute läbiviimine: moodboardi koostamine
 • Moodboardi ja esmaste moejooniste esitlemine
 • Rõivakollektsiooni loomine: põhi-ja abimaterjalide valimine, furnituuri valimine
 • Kollektsiooni mudelite tehniliste jooniste esitlemine
 • Kollektsiooni mudelite ja materjalide kinnitamine ning valmiskollektsiooni esitlemine

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • oskab kavandada ja kujundada rõivakollektsioone;
 • tunneb kollektsioonide koostamise põhimõtteid, töövorme, kollektsiooni jaotust ja vajalikku dokumentatsiooni;
 • tunneb erinevaid tekstiilmaterjale ja oskab analüüsida nende sobivust lähtuvalt kavandatavast mudelist;
 • oskab analüüsida sihtgruppe. Oskab teha meeskonnatööd.

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

Ada Traumann, PhD

Registreerumine

Registreeru koolitusele

Lisainfo

Koolitus toimub vähemalt 6 osavõtja registreerumisel, maksimaalne grupi suurus 10 inimest. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. 

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK innovatsiooni- ja koolituskeskus. Kontaktid leiate siit.


 • Jaga: