Prindi

Rööbasteed ja teemajandus

Sihtrühm raudtee teemehaanikud
Toimumisaeg tellimisel, registreerumine ootenimekirja
Õppekavarühm transporditeenused
Koolituse maht 12 akad h
Töökeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õppetöö
Hind 210 EUR (individuaalõppe hind 285 EUR)

Tutvustus

Rööbasteede ja teemajanduse süvendatud tundmaõppimine, mis annab võimaluse teostada ehitus- ja hooldustöid raudteeinfrastruktuuri objektidel.

Koolituse sisu

Õppekava eesmärgiks on anda teadmised:

  •  rööbasteede osadest, teerajatistest ja nende üksikutest elementidest;
  • rööbasteede ehitamiseks vajalike arvutuste kohta;
  • rööbasteede korrashoiule esitatavatest normdokumentidest;
  • raudteeveeremi ja rööbastee koosmõjust.

Õppe alustamise eeltingimuseks on arvuti kasutamise oskus, eelteadmised ehitusvaldkonna materjalidest ja terminoloogiast.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu teab ja oskab rakendada kutsetöös:

  • raudteetaristu osiseid;
  • raudtee ehituse ja korrashoiu protsesse;
  • raudtee ehituse ja korrashoiu normatiive;
  • raudtee ehituse projekte;
  • raudtee ehitustööde ohutust.

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus.

Lektorid

Tatjana Beljatskaja, MSc, dipl. raudteeinsener V (EKR tase 7)

Registreerumine

Registreeru koolitusele

Lisainfo

Hind sisaldab: lõunasööke. Koolituse hinnale ei lisandu käibemaks (KMS § 16 lg 1 p 6, maksuvaba käive).

Koolitus toimub vähemalt 6 osavõtja registreerumisel. Kui koolitusele registreerub 3-5 inimest, on võimalik koolitus läbi viia individuaalõppe vormis. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või edasi lükata õppegrupi täitumiseni.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK innovatsiooni- ja koolituskeskus. Kontaktid leiate siit.


  • Jaga: