Prindi

Tekstiilmaterjalide tundmine

Sihtrühm Kõik huvilised/asjaarmastajad, kes soovivad rohkem teadmisi ja praktilisi kogemusi kangaste kohta, millest on valmistatud meie rõivad ja sisustustekstiilid.
Õppekavarühm tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine
Koolituse maht 24 akad h
Töökeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õpe, praktiline õpe
Hind 255 EUR

Tutvustus

Koolituse eesmärk on omandada algteadmised tekstiilkiududest ja rõivamaterjalidest, nende omadustest ning esmased praktilised oskused tekstiilmaterjalide tundmisel ja käsitlemisel nii igapäevaelus kui erialasel tööl.

Koolituse sisu

 • Tekstiilkiud, üldandmed, mõisted, liigitus, põhiomadused.
 • Looduslikud ja keemilised kiud ja nendest valmistatud kangad.
 • Lihtsamad kangaste määramise meetodid.
 • Kangaste kaubanduslikud nimetused.
 • Praktiline kangaste visuaalne vaatlus/analüüs.
 • Praktilise õpimapi koostamine kanganäidistega.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • teab tekstiilkiude, nende liigitust ja omadusi;
 • oskab rõivakangast analüüsida visuaalsel vaatlusel;
 • tunneb tekstiilmaterjalide puhul kasutatavaid tuntumaid rahvusvahelisi termineid.
 • on koostanud endale õpimapi rõivamaterjalide praktiliste näidistega

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

Diana Tuulik, MA; MBA

Registreerumine

Registreeru koolitusele

Lisainfo

Koolitus toimub vähemalt 6 osavõtja registreerumisel, maksimaalne grupi suurus 16 inimest. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. 

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK innovatsiooni- ja koolituskeskus. Kontaktid leiate siit.


 • Jaga: