Prindi

Toodete arendamine (tootedisain)

Sihtrühm fie-d, väikeettevõtjad tootmise ja töötlemise valdkonnas
Toimumisaeg tellimisel, registreerumine ootenimekirja
Õppekavarühm tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Koolituse maht 32 akad h
Töökeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õpe, praktiline õpe
Hind 185 EUR

Tutvustus

Koolitusel osalejale tutvustatakse disaini aluseid ja disainiprotsessi, materjalide taaskasutust, pakendeid. Antakse ülevaade sümbolitest ja värvide tähendusest esemes, tegeletakse praktiliste ülesannete ja rühmatööga. Koolituse tulemusel oskab õppija kavandada disaintoodet.

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Koolituse sisu

Sisu Ülesehitus auditoorne õppetöö praktiline töö
Mis on disain? Disaini alused, disaini protsess algusest lõpuni. Disaineri roll tänapäeval. Käsitööeseme ja disaineseme erinevused. Jätkusuutlik ja vastutustundlik disain.  4 akad h   
Kompositsioon ja värvusõpetus. Kompositsiooni alused ja värvusõpetused alused, praktilised ülesanded 3 akad h 3 akad h
Oma paikkond ja sümbolid. Oma paikkonna lugude uurimine, piirkonnaga seotud sümbolid.  2 akad h 2 akad h
Missugune on hea toode? Loo jutustamine esemes. Hea toote tunnused, sihtgruppide määratlemine, isikupärasus, loo jutustamine esemes, iseloomustamine ja visualiseerimine. 3 akad h 3 akad h
Materjalid, vorm. Taaskasutus, ökodisain. Erinevate materjalide kasutamine ja võimalused, materjalitunnetus. Vormiõpetus. Praktilised ülesanded. 3 akad h 3 akad h
Pakend kui tervik. Pakend: tooteinfo, sildid ja lipikud, terviklik kujundus. 2 akad h 4 akad h 

Tunnistuse väljastamise eelduseks on osalemine õppetöös vähemalt 80% ja  kõikide praktiliste ülesannete teostamine, mille käigus hinnatakse õpiväljundite saavutamist.

Koolituse õpiväljundid

  • tunneb disaini põhimõtteid ja disainiprotsessi
  • arvestab tootearenduses paikkonna eripära
  • kujundab oma toodet kui tervikut
  • oskab esitada oma ideid ja töötada meeskonna liikmena

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

Vello Lillemets, MA

Registreerumine

Registreeru koolitusele

Lisainfo

Koolitus toimub vähemalt 12 osavõtja registreerumisel. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. 

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK innovatsiooni- ja koolituskeskus. Kontaktid leiate siit.


  • Jaga: