Prindi

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus / täienduskoolitus

Sihtrühm tööandjad, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed
Toimumisaeg 03-04.10.2019 ja 08.10.2019
Õppekavarühm tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Koolituse maht 24 akad h baaskoolitus / 8 akad h täienduskoolitus
Töökeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õpe
Hind 175 EUR baaskoolitus / 90 EUR täienduskoolitus

Tutvustus

Tallinna Tehnikakõrgkool teostab töökeskkonnaalaseid koolitusi  „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse“ § 2 lõike 3 alusel kehtestatud määruse „Töötervishoiu ja tööohutuse väljaõppe ja täiendõppe kord“ (edaspidi lühidalt „määrus“) alusel. Määrusega on sätestatud koolituse maht, koolituse programm ja sihtgrupp. 

Koolituse sisu

Koolituskava

 • Töötaja töövõime säilitamise eesmärk. EL ja Eesti töökeskkonna strateegia. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Seaduse rakendusala. Töökeskkond.  Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus  ettevõtte tasandil. Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid. Töökeskkonna psühholoogilised ja bioloogilised ohutegurid. Töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid. Töökeskkonna keemilised ohutegurid ja nende mõju töötaja tervisele.
 • Töötajate töökeskkonnaalane väljaõpe ja juhendamine. Töötajate tervisekontroll.
 • Töökeskkonna riskianalüüs, praktilised juhised. Tegevuskava. Sisekontroll.
 • Töökeskkond 2018, millised on põhirikkumised ettevõtetes. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste statistika Euroopas ja Eestis. Tööõnnetuste     uurimise ja registreerimise kord. Tööandja vastutus töötaja tervisele tekitatud kahju eest. Kohtupraktika.
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse 01.01.2019 jõustunud muudatused ja mida need tähendavad ettevõttele.
 • „Hea tava“ mõiste Euroopas. Mis paneb tööandja huvituma töökeskkonna parendamisest?
 • Hetkeolukord sotsiaalkindlustuse valdkonnas ning võimalikud lahendused.
 • Teadmiste kontroll.

Koolituse õpiväljundid

Kursuse läbinu:

 • teab töötervishoiu ja tööohutusalaseid seadusandlikke akte
 • teab töökeskkonna ohutegurite võimalikke mõjusid töötajate töövõimele
 • oskab hinnata töökeskkonna riske
 • oskab tagada töökeskkonnas tööde ohutust

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

Priit Siitan (MSc)

Registreerumine

Registreeru koolitusele

Lisainfo

Hind sisaldab koolituse materjale ja lõunasööke. Koolituse hinnale ei lisandu käibemaks (KMS § 16 lg 1 p 6, maksuvaba käive).

Koolitus toimub vähemalt 12 osavõtja registreerumisel põhikursusele. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK innovatsiooni- ja koolituskeskus. Kontaktid leiate siit.


 • Jaga: