Prindi

Tööalane vene keel tehnikavaldkonnas (A2 tasemel)

Sihtrühm Tehnikavaldkonna töötajad, kelle keeletase on A1-A2. Kursus ei sobi õppijatele, kel puuduvad algteadmised vene keelest.
Toimumisaeg 13.01-07.02.2020
Õppekavarühm tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Koolituse maht 24 akad h
Töökeel eesti keel, vene keel
Õppevorm auditoorne õpe, e-õpe
Hind 215 EUR

Tutvustus

Keelekursuse eesmärk on suurendada õppija enesekindlust vene  keele oskusel ning valmistada ta ette iseseisvaks vene keele kasutamiseks oma töökohal. Kursus koosneb auditoorsetest tundidest (20 akad.h) ja iseseisvast tööst e-kursusel (4 akad.h), õpitakse ja korratakse peamisi keeleoskusi läbi  tehnikavaldkonna teemade. Kursus arendab kõiki vajalikke keelelisi osaoskusi: kuulamist, lugemist, tekstist arusaamist, kõnelemist, keskendudes kommunikatsioonile  ja sõnavaraõpetusele. Eelnimetatud pädevuse tõstmiseks  on õppejõud koostanud vajaliku abimaterjali ning sobilikud harjutused.

Koolituse sisu

Grammatika:

 • küsisõnad, küsimuste koostamine, esitamine ja neile vastamine;
 • numbrid: põhi- ja järgarvsõnad (kuupäevad, nädalapäevad, kellaajad, telefoninumbrid, hinnad);
 • määrsõnad;
 • isikulised ja omastavad asesõnad;
 • tegusõnade pööramine, käskivkõneviis, liikumisverbid;
 • asukohad.

Kommunikatsioon:

 • tööalane suhtluskeel: elukutse, amet, töö, töökoht;
 • tutvustus töö juures;
 • tööülesanded;
 • ettevõtte tegevusalad;
 • klientidega ja koostööpartneritega suhtlemine;
 • telefonikõne.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • tunneb tööalast sõnavara   läbitud teemade piires;
 • kasutab õpitud sõnavara erinevates suhtlussituatsioonides;
 • oskab kasutada grammatilisi struktuure läbitud teemade raames;
 • oskab kasutada  vene tööalast keelt  suhtlustasandil.

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

Olga Kuzmina, MA;  Irina Kolodinskaja, MA

Tunniplaan

Tunniplaan Tööalane vene keel_2020

Registreerumine

Registreeru koolitusele

Lisainfo

Koolitus toimub vähemalt 10 osavõtja registreerumisel, maksimaalne grupi suurus 16 inimest. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. 

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK innovatsiooni- ja koolituskeskus. Kontaktid leiate siit.


 • Jaga: