Tehnikavaldkonna kursused

07-22.05.2018

Metallide keevitustehnoloogia (60 akad h)

12 akad h teooria, 48 akad h praktikum

Tellimisel koolitused

Tellimisel

Tehnilise info digitaliseerimine

2 EAP ( auditoorne töö- 24 tundi ja iseseisev töö- 28 tundi )
Tellimisel