Mehaanikavaldkonna kursused

Avatud koolitused

Tellimisel koolitused

Arvjuhtimisega treimiskeskuse juhtprogrammi koolitus tarkvarapaketi CNCplus TURNING abil

Tellimisel 16 tundi

Metallide keevitustehnoloogia ja seadmed (48 t)

Tellimisel 24 akadeemilist tundi teooriat ja 24 akadeemilist tundi praktikumi

Tehnilise info digitaliseerimine

Tellimisel 2 EAP ( auditoorne töö- 24 tundi ja iseseisev töö- 28 tundi )