Logistikavaldkonna kursused

12.01.-02.11.2018 (grupp on komplekteeritud)

B-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja baaskoolitus

baaskoolituse kogumaht on 2422 akad h, sh kontakttunnid 322 akad h

Avatud koolitused

27.-30.08.2018; 30.08.2018

Maanteeveol töötava ohutusnõustaja kursus

30 akad h baaskoolitus / 8 akad h täienduskoolitus

Tellimisel koolitused

registreerumine ootenimekirja
registreerumine ootenimekirja
registreerumine ootenimekirja

Maanteeveol töötava ohutusnõustaja kursus (vene keeles)

30 akad h baaskoolitus / 8 akad h täienduskoolitus
tellimisel, registreerumine ootenimekirja