Prindi

Liiklusohutuse seminar

5.mail algusega kell 10.00 toimub Tallinna Tehnikakõrgkooli aulas liiklusohutuse seminar teemal

„Nullvisioon – võimalik või võimatu?“

Esinejad: Maanteeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, erinevate Eesti linnade esindajad ning
mitmed liikluseksperdid

Seminaripäeva lõpuks loodame jõuda arusaamisele ja leida vastused küsimustele:

  • Mis on Nullvisioon?
  • Kas Eesti on valmis uueks mõtlemiseks?
  • Milline on meie igaühe roll ohutu ja turvalise liikluse tagamisel?

Registreerimine


  • Jaga: