Prindi

Üliõpilaste lõputööde seminar

Erinevate Eesti kõrgkoolide tudengid toovad meie ette oma liiklusteemalised lõputööd, millega nad hiljuti kaitsesid oma bakalaureuse või magistrikraadi.

Seminar toimub 8. oktoobril Tallinna Tehnikakõrgkooli aulas.

Osalemiseks palume Teid registreerida hiljemalt 2. oktoobriks: http://goo.gl/forms/iFaEYIvP8L

Päevakava

10.00 Seminari avamine
10.10 – 10.30 Avasõnavõtt
10.30 – 10.55 Teepäraldiste tugikonstruktsioonide passiivne ohutus ja nende rakendamine Eestis
Erik Vahemäe, TTK
10.55 – 11.20 Maanteede parameetrite mõju liiklusohutusele
Tanel Jairus, TTÜ
11.20 – 11.45 Raudteeülesõitude ohutuse parendamise võimalused Eestis
Heigo Saare, TTÜ
11.45 – 12.10 Sõidukijuhtide liikluskäitumine raudteeülesõitudel
Tuuli Viliberg, TTÜ
12.10 – 12.35 Jalakäijate ja jalgratturite käitumine Eesti raudteeülekäikudel
Triinu Uiboleht, TTÜ
12.35 – 13.15 Lõuna
13.15 – 13.40 Kiirust piiravate abinõude efektiivsus koolide ja lasteaedade läheduses Pärnu linna näitel
Rain Reinson, TTK
13.40 – 14.05 Pärnu linna koolide gümnaasiumiastme õpilaste liiklusohutusalased hoiakud
Jane Sälik, TLÜ
14.05 – 14.30 Liiklusohutuse muutused Tallinna lähialadel viimasel kümnendil
Jarmo Vooglaine, TTÜ
14.30 – 14.55 6. klassi õpilaste hinnangud kiivri kandmisele
Airi Kahar, TÜ
14.55 – 15.20 Eakate jalakäijate liikluskäitumine sõidutee ületamisel Kesk- ja Lõuna- Eesti näitel
Jana Õnneleid, TLÜ
15.20 – 15.45 Kursuse analüüs tuginedes Kadrina Keskkooli Autokooli õpilaste tagasisidele
Vahur Lausmaa, TLÜ

Kohtumiseni Tallinna Tehnikakõrgkoolis!


  • Jaga: