Prindi

Kandidaadi meelespea

 • TTK on rakenduskõrgkool
 • Õppimine on tasuta
 • Lõpetanu saab rakenduskõrghariduse
 • Õppeaeg on neli aastat (kinnisvara korrashoid 3,5)
 • Õppetöö maht 240 EAP (kinnisvara korrashoid 210 EAP)
 • Õppetöö on eesti keeles
 • TTKs saab õppida päevases õppevormis ja kaugõppes

15 õppekava:   (õppevorm, haridus,kood SAISis)

õppekava Päevaõpe,üld, konkursi kood õ/k arv Päevaõpe,sama kutsekeskharidus,konkursi kood õ/k arv Kaugõpe,üld, komkursi kood õ/k arv

Kaugõpe, sama kutsekeskharidus,

Konkursi kood

õ/k

arv

Rakendusarhitektuur RA-2017 30
Keskkonnatehnoloogia- ja juhtimine KT-2017 25
Hoonete ehitus HE-2017 30 Hek-2017 10 KHE-2017 24 KHEk-2017 6
Kinnisvara korrashoid KK-2017 20 KKk-2017 5
Rakendusgeodeesia RG-2017 15 RGk-2017 5
Teedeehitus TE-2017 25 Tek-2017 5 KTE-2017 25 KTEk-2017 5
Elektritehnika ET-2017 25 ETk-2017 5
Masinaehitus ME-2017 20 Mek-2017 5 KME-2017 25 KMEk-2017 5
Tehnomaterjalid ja turundus TT-2017 25
Rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia TD-2017 33 TDk-2017 2
Rõiva ja tekstiiliala ressursikorraldus RR-2017 18 RRk-2017 2 KRR-2017 20 KRRk-2017 5
Autotehnika AT-2017 45 ATk-2017 5 KAT-2017 20 KATk-2017 5
Raudteetehnika KRT-2017 15
Tootmine ja tootmiskorraldus TK-2017 15 TKk-2017 10 KTK-2017 15 KTKk-2017 10
Transport ja logistika TL-2017 34 TLk-2017 6 KTL-2017 34 KTLk-2017 6

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED  2017: 

Keskharidus või kutsekeskharidus:

 • lõputunnistuse keskmine hinne (min 3,4)
 • katsed või erialasobivustestid on kolmel õppekaval:

rakendusarhitektuur

autotehnika

transport ja logistika

Lisapunktid:

 • Kuld- või hõbemedal (keskharidus), kiitus (kutsekeskharidus) – 3
 • Gümnaasiumiastme matemaatika üleriigiliste  aineolümpiaadide lõppvoorus osalemine – 3
 • TTK insenerihariduse alusõpingute matemaaatika lõpueksam – 1
 • TTK insenerihariduse alusõpingute kursuse täismahus läbimine – 0,5

Pane tähele: sisseastuja, kes on sooritanud emakeele riigieksami vene keeles, saab kandideerida, kui tema eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus on vähemalt 70 punkti. Riigieksami tulemuse võib asendada B2 taseme eksami tulemusega.

Vastuvõtu ajakava:  

 • Vastuvõtt päeva- ja kaugõppesse juuni – 6. juuli 2017
 • Katsete ja testide ajad       10. juuli – 12. juuli  2017
 • Vastuvõetute nimekirjad SAISis        14. juuli  2017

Kandideerimine kutsekeskharidusega:

 • Vastuvõtutingimused samad üldkonkursiga (arvesse lähevad lõputunnistuse  kõik hinded)
 • Muu eriala  lõpetanud kandideerivad üldkonkursil
 • Avalduse sisestamist tuleb alustada SAISis, haridusdokumentide esitamiseks on kolm teed:
 • tuua kooli, TTK vastuvõtutöötaja lisab haridusdokumentide failid SAISis sisestatud avaldusele
 • saata vastuvõtutöötajale (nimi, meil on avalduse alguses) digiallkirjaga meil haridusdokumentidega
 • laadida ise avaldusele failid haridusdokumentidega, teatada vastuvõtutöötajale, et oled failid laadinud

Katsed, testid:   

 • Rakendusarhitektuur   – joonistamine 10. ja  kompositsioon  11. juulil.
 • autotehnika    12. juulil (täpse kellaaja saab kandidaat peale avalduse sisestamist)
 • transport ja logistika -11. juulil (täpse kellaaja saab kandidaat peale avalduse sisestamist)

Avalduste esitamine:

Ööpäev läbi SAISis  www.sais.ee , alates 21.juunist kuni 6. juulini.

 • kontrolli sisestatud avalduse seisu (kandideeriv, lubatud sisseastumiskatsetele)
 • vaata, kas vajalikud lisapunktid  on lisatud

TTK vastuvõtukomisjon  töötab tööpäevadel    kella 9-15ni.

 1. juuli on oluline päev, siis selguvad vastuvõetute nimekirjad. Kui su avalduse juures on kiri „vastuvõetav“, siis on otsustamise aeg, kas „jah“ või „ei“. Jah sõnaga kinnitad om õppekoha, ei-ga loobud.

Otsustamiseks on 2 päeva.

Kui 14. juulil ei ole su nime vastuvõetute nimekirjas, jää ootele, kuni  juuli  lõpuni toimuvad  vastuvõetute nimekirjades suured  liikumised, uusi vastuvõetuid märgitakse seni kuni planeeritud õppekohad on täidetud.

Kui soovid ühiselamukohta, siis esita avaldus peale õppekoha kinnitamist, vt. infot,

https://www.ttu.ee/organisatsioonid/campus/kohataotlejale/esmakursuslastele/

Kui midagi muret teeb   või vastust  ei leia,  siis helista  666 4569 (tööpäevadel kl.9-15ni) või saada meil vastuvott@tktk.ee  kui aga küsimus puudutab avaldust  ja õppekava, võta ühendust avalduse infos antud vastuvõtutöötajaga.

 

 

 

 

 

 

 

                              


 • Jaga: