Prindi

Kandideerimine kutsekeskharidusega

Kutseõppeasutuse lõpetanud, kes soovivad kandideerida TTKs õpingute jätkamiseks kõrgharidustasemel sarnasele õppekavale, mille üliõpilaskandidaat on läbinud kutseõppeasutuses, kandideerivad kutsekeskharidust tõendava dokumendi lõputunnistuse keskmise hinde alusel õppekohtadele, mis moodustavad kuni 20% TTK vastuvõtuks kehtestatud õppekohtade üldarvust. Kandideerida saab kui lõputunnistuse keskmine hinne (v.a. eksamid) on olenevalt õppekavast vähemalt 3,4.

Õppekavad, kus on eraldi konkurss sama valdkonna kutsekeskharidusega kandidaatidele:

päevaõppes: hoonete ehitus, teedeehitus ja elektritehnika.

päeva- ja kaugõppes: autotehnika, transport ja logistika.

Kui kandideerija kutsekeskharidus erineb TTKs õpinguteks valitud erialast, tuleb esitada avaldus kandideerimiseks nö. üldkonkursil.

Ehitusvaldkonna kutsekeskharidusega lõpetanud kandideerimisel hoonete ehituse ja teedeehituse kaugõppe õppekohale ning töötleva tööstuse kutsekeskharidusega lõpetanud kandideerimisel tootmise ja tootmiskorralduse õppekava kaugõppe õppekohale saavad 0,5 lisapunkti.

SAIS näitab hariduskäiku kuni aastani 2004. Kui avaldusele ei tule kandideerimise aluseks oleva kooli lõputunnistust, tuleb avaldusele laadida lõputunnistuse hinnete kõrval ka lõputunnistus. Dokumendid peavad olema loetavad täies ulatuses. Vastuvõtutöötaja sisestab hinded ja vajadusel ka lõpetatud kooli andmed ning muudab avalduse staatust „ülevaatamisel“ olenevalt õppekavast kas „kandideeriv“ (sisseastuja ei soorita sisseastumiskatseid või teste) või „lubatud sisseastumiskatsetele” ( kandidaat osaleb katsetel või testil).

Kandidaadid, kellel on kutsekeskharidus keskhariduse baasil ja kandideerivad üldkonkursil, arvestab SAIS gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet.
Kandidaadid, kes kandideerivad sama valdkonna kutsekeskhariduse konkursil, saavad kandideerida kutsekeskhariduse lõputunnistuse keskmise hinde alusel.

Vaata rohkem: Vastuvõtutingimuste lisa 1.
Vastuvõtu info: vastuvott@tktk.ee, 6664521


  • Jaga: