Prindi

Kandideerimine kutsekeskharidusega

Kutseõppeasutuse lõpetanud, kes soovivad kandideerida TTKs õpingute jätkamiseks kõrgharidustasemel sarnasele õppekavale, mille üliõpilaskandidaat on läbinud kutseõppeasutuses, kandideerivad kutsekeskharidust tõendava dokumendi lõputunnistuse keskmise hinde alusel õppekohtadele, mis moodustavad kuni 20% TTK vastuvõtuks kehtestatud õppekohtade üldarvust. Kui kandideerija kutsekeskharidus  erineb TTKs õpinguteks valitud erialast, tuleb esitada avaldus kandideerimiseks nö. üldkonkursil. Ehitusvaldkonna kutsekeskharidusega kandidaadid saavad esitada kuni kaks avaldust kas hoonete ehituse, kinnisvara korrashoiu, rakendusgeodeesia  või teedeehituse õppekavale, märkides ära oma esimese eelistuse.

Rõivaste tehnilise disaini ja tehnoloogia, rõiva- ja tekstiiliala ressursikorralduse, keskkonnatehnoloogia ja -juhtimise, tööstustehnoloogia ja turunduse ning transpordi ja liikluskorralduse õppekavadel on üks pingerida (konkurss) nii kesk- kui ka keskeriharidusega kandidaatidele.

2018. aastal saab kandideerida järgmiste õppekavade kutsekonkurssidel: hoonete ehitus, teedeehitus,rakendusgeodeesia, kinnisvara korrashoid, elektritehnika, masinaehitus, autotehnika, transport ja logistika. Tootmise ja tootmiskorralduse õppekava õppekohtadest 40% moodustavad töötleva tööstuse valdkonna kutseõppe lõpetanud või töötleva tööstuse ettevõttes vähemalt kaheaastase töökogemusega ja sama ettevõtte soovituskirjaga kandideerijad. Juhul kui nimetatud kriteeriumitele vastavaid kandideerijaid on vähem, lisatakse õppekohad põhikonkursi õppekohtadele.

 

 


  • Jaga: