Prindi

Kandideerimine kutsekeskharidusega

Kutseõppeasutuse lõpetanud, kes soovivad kandideerida TTKs õpingute jätkamiseks kõrgharidustasemel sarnasele õppekavale, mille üliõpilaskandidaat on läbinud kutseõppeasutuses, kandideerivad kutsekeskharidust tõendava dokumendi lõputunnistuse keskmise hinde alusel õppekohtadele, mis moodustavad kuni 20% TTK vastuvõtuks kehtestatud õppekohtade üldarvust. Kui kandideerija kutsekeskharidus  erineb TTKs õpinguteks valitud erialast, tuleb esitada avaldus kandideerimiseks nö. üldkonkursil. Ehitusvaldkonna kutsekeskharidusega kandidaadid saavad esitada kuni kaks avaldust kas hoonete ehituse, kinnisvara korrashoiu, rakendusgeodeesia  või teedeehituse õppekavale, märkides ära oma esimese eelistuse.

TTK 2018.-2019. õa vastuvõtutingimused ja -arvud selguvad jaanuaris 2018!

 


  • Jaga: