Prindi

Kaugõpe

Vastuvõtt toimub sisseastumise infosüsteemi  SAIS kaudu. Kõik kandidaadid täidavad sisseastumisavalduse SAISis. Kandidaadid, kelle kandideerimiseks vajalikke andmeid riiklikes registrites ei ole, esitavad vajalikud dokumendid TTK vastuvõttu vastuvõtu perioodil.

Oluline teada:
Kaugõppes on õppimine valdavalt iseseisev. Kontaktõpe on korraldatud õppekogunemistena, mille vältel toimuvad loengud, seminarid ja praktikumid. Õppekogunemiste kaudu juhendatakse ja toetatakse üliõpilaste iseseisvat tööd. Enamikes ainetes on õppijatele toeks e-õpe ja õppejõudude konsultatsioonid. Semestris on hoonete ehituse, teedeehituse, tootmise ja tootmiskorralduse ning masinaehituse õppekavadel  kolm ühenädalast õppekogunemist, nendele järgneb eksamisessioon. Autotehnika, rõiva- ja tekstiiliala ressursikorralduse, transpordi ja logistika ning raudteetehnika õppekavadel on ettenähtud viis kolmepäevast (neljapäev, reede, laupäev) õppekogunemist semestris. Õppekogunemiste ajad on määratud õppetöö graafikuga.

Kõrghariduskogemusega õppijatel on võimalik taotleda VÕTA raames varem õpitu arvestamist  sobivuse korral Tallinna Tehnikakõrgkooli õppekavadega läbitava õppekava osalise täitmisena.

Samuti on võimalik õppekava osalise täitmisena taotleda tööalase kogemuse arvestamist. Õppekava läbimist hõlbustab töötamine vastavalt valitud erialale.

Õppetöö TTKs toimub eesti keeles, täiskoormusega ja õppimine on tasuta.

Samal kõrgharidusastmel õppimine ei ole piiratud ja seda võib teha korduvalt. Jätkuvalt kehtib aga piirang mitmendat korda samal kõrgharidusastmel õppeteenustasuta õppimisele. Piirang kohaldub neile, kes on rakenduskõrgharidusõppes õppinud vähemalt poole nominaalkestuse ulatuses ja ilma õppekulusid hüvitamata. See hõlmab nii neid üliõpilasi, kes on lõpetanud õppekava täies mahus kui ka neid üliõpilasi, kes on õpingud katkestanud pärast õppekava poole nominaalkestuse läbimist, st määravaks on õppimine vähemalt poole nominaalkestuse ulatuses. TTK-l on õigus nõuda õppekulude osalist hüvitamist üliõpilaselt, kes on kahe aasta jooksul eksmatrikuleeritud ja uuesti samale õppekavale immatrikuleeritud.

Alates teisest õppeaastast sõltub, kas üliõpilane peab õppekulusid osaliselt hüvitama või mitte, üliõpilase poolt läbitud õppekava mahust. Akadeemilise edasijõudmise arvestus toimub esimese õppeaasta lõpus. Õppekulud tuleb osaliselt hüvitada kui õppevõlgnevusi on rohkem kui 6 EAP ulatuses.

TTK Õppekorralduse spetsialistid annavad nõu tunniplaani, õppetingimuste jm korraldusliku info kohta. https://www.tktk.ee/uliopilasele/noustamine.

Kaugõppe õppekavad

Hoonete ehitus
Teedeehitus
Rakendusgeodeesia
Masinaehitus
Moetööstus: peaeriala ressursikorraldus
Autotehnika
Transpordi- ja liikluskorraldus
Transport ja logistika
Tootmine ja tootmiskorraldus
Ärijuhtimine
Majandusarvestus
Sotsiaaltöö
Teabehalduse ja infosüsteemide korraldamine

 


  • Jaga: