Prindi

Autotehnika

Õppetöö:
Õppekava väljatöötamisel on võetud aluseks autoinseneri kutsestandard, mis vastab kuuendale kvalifikatsiooniraamistiku tasemele. Õppekava ja aineprogrammide teemade ning õpiväljundite valikul on lähtutud nimetatud kutsestandardi tööosadest, tegevustest ja kirjeldatud kompetentsidest. Õppekava on läbinud edukalt 2015. aasta kevadel rahvusvahelise akrediteeringu järgnevaks seitsmeks õppeaastaks.

Autotehnika õppesuuna läbinu:

  • omab süsteemset ülevaadet autotehnika põhimõistetest, teoreetilistest alustest ja uurimismeetoditest,
  • oskab leida lahendusi autovaldkonna probleemidele,
  • oskab anda edasi erialaseid teadmisi,
  • suudab iseseisvalt algatada projekte, osaleda projektimeeskondade töös ning rakendada ellu projektitöö tulemusi,
  • suudab tulla toime erialaga seotud klienditeenindusega,
  • valdab vajalikke oskusi erinevate tehnikatarkvarade ja muude infosüsteemidega töötamiseks,
  • valdab erialast terminoloogiat ja orienteerub autoalastes õiguslikes regulatsioonides.

Autotehnika eriala lõpetanu võib soovi korral oma autoalaseid õpingud jätkata magistriõppes nii Eestis (näit: Tallinna Tehnikaülikool) või ka välismaal.

Õppekeskkond:
Instituudi tehnokeskuses saavad tulevased autoinsenerid põhjalikult tutvuda autotehnika ja selle tehnoseisundiga parimatel võimsus- ja diagnostika stendidel. Mõned aastad tagasi uuendati täielikult elektritööde labor. Lisaks sellele on koolil olemas veel eraldi töökoda praktiliste tööde läbiviimiseks ning oma arvutiklass vastavate projekteerimise ja liiklusvaldkonna tarkvaradega.

Projektid:
Vastavalt sotsiaalministeeriumi ja TTK vahelisele lepingule uurivad meie tudengid 507 elektriauto käekäiku. Autod on varustatud andmesalvestitega, millelt loetud informatsiooni põhjal analüüsime elektriautode kasutust.

TTK osaleb elektrisõidukeid käsitleva õppekava mudeli väljatöötamisel: tehnikainstituut osaleb partnerina Erasmus + projektis “E-mobility Innovation Network” (EIN), mille eesmärgiks on luua elektriajamit kasutatavate sõidukite hooldust ja remonti käsitleva õppekava mudel. Projekt kestab kaks aastat ja lisaks TTK-le on osalejad ka Taanist, Saksamaalt ja Hispaaniast.

TTK ja TTÜ ühisvõistkond FS Team Tallinn osaleb tehnikaüliõpilaste rahvusvahelisel tootearendusvõistlusel Formula Student. Projektis osalemine annab üliõpilastele väga head autotehnilised teadmised ja meeskonnatöö kogemused, mis on kindlasti kasulikud ka hilisemas tööelus. Läbi kaheksa aasta on saavutatud häid tulemusi erinevatel võistlustel Euroopas, Ameerika Ühendriikides ja Kanadas.

Stipendiumid:
Juba veidi üle kahekümne aasta on Tallinna Tehnikakõrgkooli ja AS Toyota Balticu vahel sõlmitud koostöölepingu alusel tehtud edukat koostööd, et arendada igakülgselt meie autoeriala, sh. soetatud tehnilisi vahendeid meie instituudi tehnokeskuse tarbeks. Samuti on toetatud autotehnika õppekava üliõpilasi – alates 2009. aasta sügisest maksab AS Toyota Baltic kolmele tehnikainstituudi  autotehnika tudengile stipendiumi. Eelduseks on suvise praktika sooritus Toyota edasimüüjate juures ja edukas õppetöö.

Koostööpartnerid:
Koolil on väga palju erinevaid koostööpartnereid, kellega koos saame aidata kaasa tudengite paremaks ettevalmistamiseks nende tulevaseks tööeluks. Suuremad koostööpartnerid on AS ElkeAuto, AS Amserv, AS Toyota Balitic, AS Scania Eesti, AS MootorGrupp, Audi Tallinn, Eesti Mootorispordi Muuseum, Maanteeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Eesti Liikluskindlustuse Fond, IB Stratum, Eesti Autokoolide Liit, Tallinna Transpordiamet, erinevad autokoolid ja ministeeriumid.

Miks tulla õppima tehnikainstituuti autotehnikat?
Autotehnika õppekava esmakursuslaste mõtted:

“Kui inimesel on soov omandada tehnikaalast haridust ning ta soovib seda omandada viisil, mis hõlmab endas ka palju praktikat, siis on TTK õige koht õppimiseks”.

“Tehnikainstituut pakub head võimalust saada heaks autoinseneriks ning võimaldab kasutada selleks uhiuut tehnilist baasi”.

“Tulin õppima tehnikainstituuti, kuna mind huvitavad masinad ja praktika osakaal on suur”.

“Mul on kaks sõpra, kes on lõpetanud tehnikainstituudi autotehnika suuna ja nad soovitasid seda ka mulle”.

Tulevased töökohad:
Pärast lõpetamist võib autotehnika eriala lõpetanud autoinsener töötada müügi-, hooldus- või remondiettevõtte vm transpordivaldkonna spetsialisti või juhina. Paljud vilistlased on leidnud töökohad hooldenõunikena Elke Auto AS-is, Mustakivi Auto AS-is, Amserv Auto AS-is, samuti meistritena AS SEBE-s.

Õppekava maht on 240 EAP ja õppe nominaalaeg 4 aastat. Oluline osa õppetöös on praktikal (kokku 36 EAP).

Autotehnika õppekava juht on Henri Vennikas.


Õppekava

Lisainformatsioon:

Henri Vennikas

Lektor; autotehnika õppekava juht

henri.vennikas[ät]tktk.ee

666 4558

Ruum 229

Tiiu Rivis

Vastuvõtu ja õppeanalüüsi spetsialist; arhitektuuriinstituut & ringmajanduse ja tehnoloogia instituut

tiiu.rivis[ät]tktk.ee

666 4521

Ruum 109  • Jaga: