Prindi

Hoonete ehitus

Hoonete ehituse eriala õppetöö hõlmab nii teoreetiliste teadmiste kui ka praktiliste oskuste omandamist. Suurt tähelepanu pöörame infotehnoloogia rakendamisele ehituses, ehitustehnoloogiale, ehitusfüüsikale, majandus- ja juhtimisalastele ainetele ning keeleõppele.

Õppeaeg on 4 aastat, õppetöö maht 240  EAP. Praktilised oskused omandatakse praktikumides, osalemisel rahvusvahelistes töötubades ja õppepraktikatel. Õppepraktikate jaoks on üliõpilaste käsutuses ehitusinstituudis kaasaegsed laborid. Õppetöö tihe seotus praktikaga aitab lõpetanutel kiiresti leida erialase töö.

Teadustöö heast tasemest ehitusinstituudis annavad tunnistust rakendusuuringud, publikatsioonid, patendid ja kasuliku mudeli tunnistused. Edukalt õppivatel tudengitel on võimalus õppida vahetusüliõpilasena mõnes Euroopa Liidu riigi kõrgkoolis, viibida praktikal või osaleda rahvusvahelistes projektides. Instituudi lõpetanud omandavad rakenduskõrghariduse ning neil on võimalus jätkata õpinguid magistriõppes nii Eesti kui teiste Euroopa Liidu riikide ülikoolides.

Õppekava täies mahus läbinu valdab tööks vajalikke suhtlus- ja juhtimisoskusi, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid; tunneb ehitustehnoloogiat; järgib ehitustegevust reguleerivaid seadusi, standardeid ja tehnilisi norme; oskab projekteerida hoone osi; juhtida ehitust; tunneb ehitusmaterjale ja nende omadusi, hoonete haldamise ja hooldamise põhimõtteid, ettevõtluse aluseid jne.

Kelleks saan, kus võin töötada: alates 2013. aastast omistatakse hoonete ehituse õppekava läbinutele ehitusinseneri esmakutse (EKR 6. tase). Õppekava lõpetanud töötavad töödejuhataja, objektijuhi, objektiinseneri, peaspetsialisti, projektijuhi, eelarvestaja, projekteerija või tehniku ametikohal sellistes ettevõtetes nagu Astlanda Ehitus OÜ, Amecon OÜ, AS Maru Ehitus, OÜ Metek, AS Merko Ehitus Eesti, YIT Ehitus jmt.

2016.a. hoonete ehituse eriala lõpetajate tööhõive on 95% (erialane tööhõive 87%).

Hoonete ehituse õppekava juht on lektor Sirle Suviste.

Digitaalehituse avastamata maailm

Õppekava

Lisainformatsioon:

Kaidi Laks

Õppekorralduse spetsialist

kaidi.laks[ät]tktk.ee

666 4522

Ruum 102

Tiiu Rivis

Vastuvõtu ja õppeanalüüsi spetsialist

tiiu.rivis[ät]tktk.ee

666 4521

Ruum 109

 

 


  • Jaga: