Prindi

Hoonete ehitus

Hoonete ehituse eriala õppetöö hõlmab nii teoreetiliste teadmiste kui ka praktiliste oskuste omandamist. Suurt tähelepanu pöörame infotehnoloogia rakendamisele ehituses, ehitustehnoloogiale, ehitusfüüsikale, majandus- ja juhtimisalastele ainetele ning keeleõppele.

Praktilised oskused omandatakse praktikumides, osalemisel rahvusvahelistes töötubades ja õppepraktikatel. Õppepraktikate jaoks on üliõpilaste käsutuses ehitusinstituudis kaasaegsed laborid. Õppetöö tihe seotus praktikaga aitab lõpetanutel kiiresti leida erialase töö.

Teadustöö heast tasemest ehitusinstituudis annavad tunnistust rakendusuuringud, publikatsioonid, patendid ja kasuliku mudeli tunnistused. Edukalt õppivatel tudengitel on võimalus õppida vahetusüliõpilasena mõnes Euroopa Liidu riigi kõrgkoolis, viibida praktikal või osaleda rahvusvahelistes projektides. Instituudi lõpetanud omandavad rakenduskõrghariduse ning neil on võimalus jätkata õpinguid magistriõppes nii Eesti kui teiste Euroopa Liidu riikide ülikoolides.

Õppekava täies mahus läbinu valdab tööks vajalikke suhtlus- ja juhtimisoskusi, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid; tunneb ehitustehnoloogiat; järgib ehitustegevust reguleerivaid seadusi, standardeid ja tehnilisi norme; oskab projekteerida hoone osi; juhtida ehitust; tunneb ehitusmaterjale ja nende omadusi, hoonete haldamise ja hooldamise põhimõtteid, ettevõtluse aluseid jne.

Kelleks saan, kus võin töötada: hoonete ehituse õppekava läbinutele omistatakse ehitusinseneri esmakutse (EKR 6. tase). Õppekava lõpetanud töötavad töödejuhataja, objektijuhi, objektiinseneri, peaspetsialisti, projektijuhi, eelarvestaja, projekteerija või tehniku ametikohal sellistes ettevõtetes nagu Astlanda Ehitus OÜ, Amecon OÜ, AS Maru Ehitus, OÜ Metek, AS Merko Ehitus Eesti, YIT Ehitus, Nordecon AS jmt.

Õppekava

Lisainformatsioon:

Sirle Suviste

Lektor; Hoonete ehituse õppekava juht

sirle.suviste[ät]tktk.ee

666 4549

Ruum 214

CV-ETIS

Tiiu Rivis

Vastuvõtu ja õppekorralduse spetsialist

tiiu.rivis[ät]tktk.ee

666 4521

Ruum 109

 

Loe, millest kirjutavad ehitusinstituudi õppejõud:
Uued kasutusvõimalused virtuaalreaalsuses ehitusvaldkonnas

Korterelamute rekonstrueerimise müüdid


  • Jaga: