Prindi

Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimine

Ajal, mil keskkonnaprobleemide lahendamine on igapäevaseks kõneaineks, vajame üha enam uusi keskkonnatehnoloogiaid, mis muudaksid meie ühiskonna toimimise loodust säästvamaks. Keskkonnatehnoloogiad on ökoloogilise mõtlemise ning jätkusuutliku eluviisi alus. Tegemist on tõelise tulevikuerialaga, sest meie tänastest valikutest ja tegudest sõltub, millises keskkonnas elavad järeltulevad põlvkonnad. Õppekava annab nii loodusteaduslikud, insenertehnilised kui juriidilised alusteadmised keskkonna valdkonnas töötamiseks. Töökohtadeks võivad olla otseselt keskkonnakaitsega seotud organisatsioonid, aga ka tootmisettevõtted, millest paljudes on toimumas “rohepööre”.

Õppekava pakutav loodusteaduslik alusharidus toetab jätkusuutlikku arengut ja annab põhjalikud teadmised meid ümbritsevast keskkonnast. Õppekava läbimisel õpitakse nägema seoseid looduse toimimise ja selle kestliku kasutamise vahel:  aine- ja energiaringlus, taastuvenergeetika, ringmajanduse põhimõtete rakendamine ning materjalide taaskasutus.

Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimise õppekava hõlmab veekäitlust, jäätmekäitlust, ja keskkonnajuhtimist ning nende rolli ühiskonna ja tootmisettevõtete jätkusuutliku toimimise juures. Lisaks erialastele alusteadmistele valdavad lõpetajad ka mitmeid digitaalseid töövahendeid: CAD-programmid, geoinformaatika töövahendid ning riigis kasutatavad keskkonnainfosüsteemid. Teoreetiline õpe on tihedalt seotud praktikaga ettevõtetes ja organisatsioonides, nii on lõpetajal hea ettekujutus tulevasest tööst ja reaalsetest probleemidest, mida igapäevaselt lahendada tuleb. Kursuste praktikumid hõlmavad keemiat, ökoloogiat, jäätme- ja veekäitlust, automaatikat ning hüdraulikat.

Lõpetanutel on suurepärased teadmised ja kogemused, et töötada keskkonnaspetsialisti või -juhina, aga paljud kasutavad võimalust jätkata õpinguid magistriõppes kas Eesti või mõnes Euroopa Liidu kõrgkoolis.

Alati on võimalus ka kohe tööle asuda, sest rakenduskõrgharidus on tööandjate seas kõrgelt hinnatud ning koolist saadud põhjalikud erialased teadmised ja oskused annavad suurepärase baasi edasiseks tööalaseks arenguks. Tulevased töökohad ootavad riigi- ja omavalitsusasutustes, tootmisettevõtetes, mitmetes keskkonnaküsimustega tegelevates organisatsioonides ning paljudes vee, jäätmekäitluse, energeetika ja muudes valdkondades tegutsevates ettevõtetes.

Õppekava

Lisainformatsioon:

Oliver Kalda

Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimise õppekava juht, juhtivlektor

oliver.kalda[ät]tktk.ee

666 4573

Ruum 118

CV-ETIS

Tiiu Rivis

Õppekorralduse spetsialist (vastuvõtt ja eksternõpe)

tiiu.rivis[ät]tktk.ee

666 4521

Ruum 106


  • Jaga: