Prindi

Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimine

Keskkonnatehnoloogia on ökoloogilise mõtlemise ning jätkusuutliku eluviisi alus. Tegemist on tõelise tulevikuerialaga, sest meie tänastest valikutest ja tegudest sõltub, millises keskkonnas elavad järeltulevad põlvkonnad.

Ajal, mil keskkonnaprobleemid on kogu maailmas igapäevaseks kõneaineks, vajame üha enam uusi keskkonnatehnoloogiaid, mis muudaksid meie majanduse oluliselt loodussäästvamaks. Loodusteaduslik alusharidus toetab jätkusuutlikku arengut ja annab laiapõhjalised teadmised meid ümbritsevast keskkonnast ning selle jätkusuutliku kasutamise võimalustest – aine- ja energiaringlusest, taastuvenergiast, uutest tehnoloogiatest ning taaskasutusest.

Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimise õppekava hõlmab veekäitlust, jäätmekäitlust, energeetikat ja keskkonnajuhtimist. Teoreetiline õpe on tihedalt seotud praktikaga ettevõtetes ja organisatsioonides, nii on lõpetajal hea ettekujutus tulevasest tööst ja reaalsetest probleemidest, mida igapäevaselt lahendada tuleb. Kursuste praktikumid hõlmavad keemiat, ökoloogiat, jäätme- ja veekäitlust ning automaatikat ja hüdraulikat.

Lõpetanutel on suurepärased teadmised ja kogemused, et töötada keskkonnaspetsialisti või -juhina, aga paljud kasutavad võimalust jätkata õpinguid magistriõppes kas Eesti või mõnes Euroopa Liidu kõrgkoolis.

Alati on võimalus ka kohe tööle asuda, sest rakenduskõrgharidus on tööandjate seas kõrgelt hinnatud ning koolist saadud põhjalikud erialased teadmised ja oskused annavad suurepärase baasi. Tulevased töökohad ootavad riigi- ja omavalitsusasutustes, mitmetes keskkonnaküsimustega tegelevates organisatsioonides ning paljudes vee, jäätmekäitluse, energeetika ja muudes valdkondades tegutsevates ettevõtetes.

Õppekava

Lisainformatsioon:

Oliver Kalda

Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimise õppekava juht, lektor

oliver.kalda[ät]tktk.ee

666 4573

Ruum 118

CV-ETIS

Tiiu Rivis

Õppekorralduse spetsialist

tiiu.rivis[ät]tktk.ee

666 4521

Ruum 106


  • Jaga: