Prindi

Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimine

Miks valida keskkonnatehnoloogia ja -juhtimise eriala?

Euroopa liidu üheks prioriteetseks valdkonnaks on keskkonnakaitse. Sellest tulenevalt on vajadus tehnilise taustaga keskkonnaspetsialistide järele tänapäeval suur. Majanduskasv ja sotsiaalne areng on parandanud meie elukvaliteeti, kuid suurendanud ka inimeste mõju keskkonnale. Selleks, et järeltulevad põlvkonnad saaksid elada kvaliteetses elukeskkonnas, on vajalik ökoloogilise hariduse ja mõtteviisi ning keskkonnahoidlike tehnoloogiate rakendamine.

Euroopa Liidu keskkonnapoliitika prioriteetideks on:

  • keskkond, tervis ja elukvaliteet;
  • loodusvarad ja jäätmed;
  • loodus ja bioloogiline mitmekesisus;
  • kliimamuutus.

Õpingutest

Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimise õppekava annab üliõpilasele laiapõhjalised teadmised keskkonnatehnoloogia ja keskkonnajuhtimise valdkonnas, mille baasiks on loodusteaduslikud alusained. TTK õppekava annab teadmisi neljast valdkonnast – veekäitlus, jäätmekäitlus, energeetika ja keskkonnajuhtimine. Õpitut kinnistatakse ja rakendatakse alates esimesest kursusest toimuvate õppepraktikate raames, mille jooksul täidetavate ülesannete keerukus ja vastutusrikkus järjest kasvavad. Õppepraktikate hulka kuuluvad vaatluspraktika ning erialapraktikad valdkonnaga seotud ettevõtetes või organisatsioonides. Praktikate tulemusel on eriala lõpetajal lisaks teoreetilistele teadmistele ka ettekujutus tööelust. Lisaks õppepraktikatele täiendavad õpinguid kursuste raames toimuvad praktikumid. Praktikumid hõlmavad keemiat, ökoloogiat, jäätme- ja veekäitlust (ning tehnilisi valdkondi nagu automaatika ja hüdraulika).

Õppekava läbinud üliõpilaste erialased teadmised ja oskused annavad võimaluse töötada keskkonnatehnoloogia ja keskkonnajuhtimise valdkonnas. Omandatud rakenduskõrgharidus annab bakalauresuse teaduskraadi ning tagab võimaluse jätkata õpinguid magistriõppes nii Eesti kui Euroopa Liidu kõrgkoolides. Alati on võimalus suunduda ka kohe tööturule, sest rakenduskõrgharidus on tööandjate seas kõrgelt hinnatud. Lõpetanul on teoreetilised teadmised ja praktiline kogemus, mis võimaldavad pärast õpinguid alustada tööd keskkonnaspetsialisti või -juhina.

Meie vilistlasi leiab nii riiklikust sektorist – omavalitsustest, keskkonnaametist, keskkonnaministeeriumist – kui ka erinevatest ettevõtetest vee, jäätmekäitluse, energeetika ja muudest valdkondadest. Näiteid ettevõtetest ja asutustest, kus keskkonnatehnoloogia ja -juhtimise õppekava lõpetanud töötavad: Epler & Lorenz OÜ, AS Tallinna Vesi, AS RagnSells, AS Eesti Keskkonnateenused, Ericsson Eesti AS, OÜ E-Konsult, OÜ Entec Eesti, AS Eesti Energia, Eesti Jäätmekäitlejate Liit, Harku Vallavalitsus, Tallinna Keskkonnaamet, EV Keskkonnaministeerium.

Õppekava läbinutel on võimalik taotleda Eesti Ehitusinseneride Liidult veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneri (alleriala välisveevarustus ja –kanalisatsioon) 6 taseme kutset.

Õppeaeg: 4 aastat, maht 240 EAP-d
Õppevorm: päevane õpe
Õppekavajuht: Oliver Kalda

Lektor Erki Lember rahvusvahelisel veepäeval: tavaline füüsikaline protsess muudab heitvee joodavaks

Õppekava

Lisainformatsioon:

Oliver Kalda

Lektor, keskkonnatehnoloogia ja -juhtimise õppekava juht

oliver.kalda[ät]tktk.ee

666 4573

Ruum 118

Tiiu Rivis

Vastuvõtu ja õppeanalüüsi spetsialist; arhitektuuriinstituut & ringmajanduse ja tehnoloogia instituut

tiiu.rivis[ät]tktk.ee

666 4521

Ruum 109  • Jaga: