Prindi

Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimine

Tehnilise taustaga keskkonnaspetsialistide järele on suur vajadus, sest Euroopa Liidu üheks prioriteediks on keskkonnakaitse. Et järeltulevad põlvkonnad saaksid elada kvaliteetses elukeskkonnas, on vajalik ökoloogilise hariduse ja mõtteviisi ning keskkonnahoidlike tehnoloogiate rakendamine. Lõpetanutel on suurepärased teadmised ja kogemused, et töötada keskkonnaspetsialisti või -juhina.

TTK õppekava annab teadmisi neljast valdkonnast – veekäitlus, jäätmekäitlus, energeetika ja keskkonnajuhtimine. Õpitut rakendatakse õppepraktikate raames, mille hulka kuuluvad erialapraktikad ettevõtetes ja organisatsioonides. Nii on lõpetajal lisaks teoreetilistele teadmistele hea ettekujutus ka tööelust. Kursuste praktikumid hõlmavad keemiat, ökoloogiat, jäätme- ja veekäitlust ning tehnilisi valdkondi nagu automaatika ja hüdraulika.

Õppekava läbinud üliõpilased võivad jätkata õpinguid magistriõppes nii Eesti kui Euroopa Liidu kõrgkoolides. Alati on võimalus ka kohe tööle asuda, sest rakenduskõrgharidus on tööandjate seas kõrgelt hinnatud ning erialased teadmised ja oskused annavad võimaluse töötada keskkonnatehnoloogia ja keskkonnajuhtimise valdkonnas.

Meie vilistlasi leiab nii riiklikust sektorist – omavalitsustest, keskkonnaametist, keskkonnaministeeriumist – kui ka erinevatest ettevõtetest vee, jäätmekäitluse, energeetika ja muudest valdkondadest. Näiteid ettevõtetest ja asutustest, kus keskkonnatehnoloogia ja -juhtimise õppekava lõpetanud töötavad: Eesti Energia, Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, Tallinna Vesi, RagnSells, Epler & Lorenz, Eesti Keskkonnateenused, Ericsson, E-Konsult, Entec Eesti, Eesti Jäätmekäitlejate Liit, Harku Vallavalitsus jpt.

Õppekava

Lisainformatsioon:

Oliver Kalda

Lektor, keskkonnatehnoloogia ja -juhtimise õppekava juht

oliver.kalda[ät]tktk.ee

666 4573

Ruum 118

CV-ETIS

Tiiu Rivis

Vastuvõtu ja õppekorralduse spetsialist

tiiu.rivis[ät]tktk.ee

666 4521

Ruum 109


  • Jaga: