Prindi

Kinnisvara korrashoid

Uued, moodsate lahendustega äri- ja eluhooned on tipptehnoloogiaga varustatud nutikad ja automatiseeritud kompleksid, mis vajavad tõrgeteta töötamiseks hea hariduse ja avatud mõtlemisega andekaid spetsialiste. Eriala lõpetaja saab hea ettevalmistuse tööks kinnisvara korrashoiu alal haldus- või hooldusjuhina.

Hoonete tehnohooldajad ja haldurid peavad ajaga kaasas käima ning end pidevalt täiendama. Heal kinnisvara korrashoiu spetsialistil on tugev ehitustehniline taust ning üldtehniline taip: oskus lugeda jooniseid ning teadmised kütte-, jahutus- ja ventilatsioonisüsteemide kohta. Tasemel haldur on hea suhtleja, oskab meeskonda juhtida ning suudab pakkuda uuenduslikke ning efektiivseid lahendusi.

Kinnisvara korrashoiu õppekava on ühtlustatud ehitusinstituudi teiste erialade (hoonete ehitus, rakendusgeodeesia, teedeehitus) õppekavadega. Üliõpilaste käsutuses on ehitusinstituudi tipptasemel laborid ja õpetajateks oma ala professionaalid. Spetsiifiliste kinnisvara korrashoiuga seotud õppeainete läbiviimine toimub koostöös Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liiduga.

Lõpetajatel on võimalus jätkata õpinguid Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppes või asuda tööle era- või riigisektoris. 2015. aastal oli Eestis kinnisvara korrashoiu valdkonnaga seotud ettevõtteid 9597, neist suurimad tegijad olid Riigi Kinnisvara AS, Eesti Energia, Kinnisvaravalduse AS ja Ülemiste Center. Kinnisvara korrashoiuga tegelevate ettevõtete hinnangul on praegu turul kõige suurem puudus haldust, tehnohooldust ning heakorda hästi tundvatest spetsialistidest. Kõige rohkem vajatakse haritud heakorrateenuse pakkujaid ja tehnohoolduse asjatundjaid.

Loe kinnisvara korrashoiust Riigi Kinnisvara ASi ja Viru Keskuse näidete põhjal!

Õppekava

Lisainformatsioon:

Leena Paap

Lektor; Kinnisvara korrashoiu õppekava juht

leena.paap[ät]tktk.ee

666 4548

Ruum 216

CV-ETIS

Tiiu Rivis

Vastuvõtu ja õppekorralduse spetsialist

tiiu.rivis[ät]tktk.ee

666 4521

Ruum 109


  • Jaga: